Gewaardeerde vrijwilligers

Onze waarnemers zijn onmisbaar voor het werk van de vereniging Sovon: immers, met vereende krachten zorgen zij ervoor dat we jaar in, jaar uit de vogelstand in Nederland in kaart kunnen brengen. Gelukkig vormen vogels voor velen een liefhebberij voor het leven. Sovon kent als vereniging verschillende momenten waarop we onze waardering extra willen laten zien.

Vrijwilliger van het jaar

Sovon reikt jaarlijks een prijs uit voor een vrijwilliger die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor een of meerdere Sovon-telproject(en). De prijs bestaat uit een speldje 'De Zilveren Zwaluw' en een door Elwin van der Kolk gemaakt schilderij van een favoriete vogelsoort van de winnaar. De uitreiking van de vrijwilligersprijs vindt in overleg met de indiener plaats.

 • 2023: geen uitreiking (zie waarnemers van verdienste)
 • 2022: Jan den Exter
 • 2021: Jan Beekman
 • 2020: Johan Stuart
 • 2019: Joop Kleine
 • 2018: geen uitreiking (zie waarnemers van verdienste)
 • 2017: Ben Hulsebos
 • 2016: Thijs Loven
 • 2015: Harm Meek
 • 2014: Adri Remeeus
 • 2013: geen uitreiking (zie waarnemers van verdienste)
 • 2012: Henk Klaassen
 • 2011: Henk Castelijns
 • 2010: Harry van Vugt
 • 2009: Jan Kramer
 • 2008: Fred van Vemden
jonge vogelaars in het veld

Stimulansprijs

Er zijn ook mensen die nog niet zo lang bezig zijn, maar die wel blijk geven van veel enthousiasme en inzet. Sovon vindt ze belangrijk, omdat zij een voorbeeld zijn voor (toekomstige) tellers. Hiervoor hebben we in 2020 de Sovon-Stimulansprijs in het leven geroepen.

 • 2022: Cassandra van Altena en Arnout de Mooij
 • 2021: Vincent Sanders
 • 2020: Barbara Voogt

Waarnemers van verdienste

Sovon bedankt ieder lustrumjaar vijf bijzondere waarnemers als Waarnemer van Verdienste. Zij hebben zich tenminste 25 jaar ingezet als waarnemer, vaak op bijzondere wijze, voor een of meerdere Sovon-telproject(en). De prijs bestaat uit een fraaie ingelijste foto van de favoriete vogelsoort van de winnaars.

Uitreikingen 2023

 • Greet Boomhouwer (Almere) eerste waarnemingen voor Sovon stammen uit 1996, waarnemingen in het BSP-project en enkele watervogeltellingen. Nog steeds is ze ontzettend fanatiek en neemt ze ontzettend grote gebieden voor haar rekening, vooral ganzen/zwanen-telgebieden.  
 • Hidde Bult (Putte) is voorzitter van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom. Vanuit die rol coördineert hij diverse tellingen in en rondom het Markiezaat en Bergen op Zoom.
 • Marc Buise (Zeeuws-Vlaanderen) is al heel lang BMP-teller in Zeeuws-Vlaanderen. Zo heeft hij een reeks van 30 jaar tellingen in de Grote Putting en is hij daarnaast onder meer initiator en jarenlang teller van enkele plots op Saeftinghe.
 • René Oosterhuis (Leek) is sinds 1990 teller voor Sovon. Hij was toen 16. Inmiddels telt hij voor 10 verschillende projecten. Maar veruit zijn grootste verdienste is de laatste jaren het huismussenonderzoek in zijn eigen omgeving. 
 • Harry Smit (Alkmaar) doet stadsvogelonderzoek en is organisator, motivator, inventariseerder en schrijver van de tienjaarlijkse stadsvogelinventarisaties van de gemeente Alkmaar.

Uitreikingen 2018

 • Leo Ballering (Veghel): in de top vijf van waarnemers die de meeste tijd besteden aan het doen van tellingen voor Sovon. Had een belangrijke rol bij de voorbereiding van de nieuwe Vogelatlas, tevens Atlas-DC. Startjaar: 1986.
 • Ton Cuijpers (Stevensweert): coördineerde 25 jaar lang de watervogeltellingen voor heel Limburg. Hij was stimulerend en wist altijd weer nieuwe mensen te rekruteren. Telde zelf uiteraard ook. Startjaar: 1982.
 • Jannes Santing (Exloo): telt al sinds jaar en dag broed- en wintervogels in een fors gebied van meerdere Atlasblokken in en rond bij Exloo, waaronder roofvogels (fanatieke klimmer), kolonievogels en bijzondere broedvogels. Startjaar: 1982.
 • Mieke Slikkerveer-Bakker (Almere):  actief voor maar liefst (over de jaren heen) zeven telprojecten, waaronder 34 kolonie- en 44 watervogeltelgebieden. Hoogst genoteerde vrouw op plek 14 qua telinspanning. Startjaar: 1986.
 • Cees Witkamp (Linschoten): telt deze winter voor de 43e keer dezelfde gebieden langs de Lek op watervogels. Herinnert zich van de eerste ontmoeting met de telgroep vooral veel baarden maar die heeft nu zelf (soms) ook. Startjaar: 1975.

Uitreikingen 2013

 • Rudi Terlouw (districtscoördinator van 1984 tot 2010 voor broedvogels in Zuid-Holland)
 • Hans van der Sanden (watervogeltellingen, cursussen, ledenraadslid, West-Brabant)
 • Hans Vader (BMP-teller, jarenlang BMP-coördinator Amsterdamse Waterleidingduinen Noord-Holland)
 • Sieds Boersma (regiocoördinator waddentellingen, cursussen, promotor digitaal invoeren, ledenraadslid, Friesland)
 • Robert Kwak (zeer lang als teller actief, regionale steunpilaar en grote promotor van systematisch tellen, Achterhoek)

Ereleden

Met het erelidmaatschap eert Sovon vogelaars die een onmisbare rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de organisatie. 

Erelid van Sovon zijn Herman Leys †, Robert Kwak, Arend-Jan van Dijk en Frank Saris.

Aanmelden

Aanmelden van kandidaten voor de Vrijwilliger van het Jaar en de Stimulansprijs kan via een aanmeldformulier. Dit kan jaarlijks voor 1 oktober. Lees voor indienen eerst het reglement.

Meer informatie is te verkrijgen bij Carolyn Vermanen.

Contact

Carolyn Vermanen

Afdelingshoofd bedrijfsvoering en communicatie
Carolyn Vermanen
PR & communicatie, educatie, programma- en projectmanagement, werken met en voor vrijwilligers, management van non-profitorganisaties