Exoten

Exoten zijn organismen die van nature niet in ons land voorkomen, maar daar als gevolg van menselijke handelen terecht zijn gekomen. Vogels zijn vaak ontsnapt of losgelaten uit privécollecties of dierentuinen. De meeste ontsnapte soorten overleven het niet, maar andere breiden zich voortvarend uit zoals Canadese Gans, Nijlgans en Halsbandparkiet. Soorten die zich in onze natuur vestigen en zich snel vermeerderen worden invasieve exoten genoemd.

Een probleem?

Sommige exoten hebben verstrekkende negatieve gevolgen voor natuurwaarden, volksgezondheid of economische belangen. Maatregelen ter preventie en bestrijding kennen echter verschillende knelpunten die beheersing tot een lastige klus maken.

 

Het Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E)

Sovon is partner in het Nederlands Expertise Centrum Exoten dat alle kennis bundelt over exoten. Het doel is om beleidsmakers en terreinbeheerders te kunnen adviseren over beheerstrategieën. Daarbij is er zowel aandacht voor soortgerichte bestrijding van invasieve exoten als voor systeemgerichte maatregelen in water- en natuurgebieden, waarmee invasies van exoten worden voorkomen.

 

Speerpunten

Sovon ontwikkelt samen met NEC-E een wetenschappelijk onderbouwde kennisbasis voor:

  • Risicoanalyse en voorspelling van effecten
  • Advies aan overheden en terreinbeheerders over effectieve beheersmaatregelen
  • Signaleren van exoten en volgen van hun populatieontwikkeling