Kleurringen bij kustbroedvogels

In het kader van Wij & Wadvogels worden sinds 2020 verschillende soorten broedvogels geringd die langs de kust broeden. Het gaat om Kluten, Visdieven, Dwergsterns, Bontbekplevieren en Strandplevieren. Ze worden geringd in gebieden aan de randen van de Waddenzee, in het IJsselmeergebied en in de Delta.

De kleurringen maken vogels individueel herkenbaar. Zo kunnen we hun levensloop volgen en bijvoorbeeld te weten komen waar ze broeden en overwinteren. Ook kunnen we inschatten hoeveel er jaarlijks overleven.

Waarnemingen van geringde vogels zijn dus erg belangrijk voor het onderzoek. Zie je een vogel met een kleurring, meld deze dan en help het onderzoek naar deze soorten van de Rode Lijst. Je leest hier wat je doet om de ring te melden. 

Stap 1: de kleurringcombinatie ontcijferen

Heb je een vogel met een kleurring door je verrekijker, telescoop of camera gezien? Noteer dan zo precies mogelijk wat je ziet. 

  • Noteer de soort, de locatie en de datum.
  • Noteer de ringen in deze volgorde: eerst de linkerpoot, van boven naar beneden. Daarna de rechterpoot, van boven naar beneden. 
  • Vermeld van elke ring de kleur en of er letters en/of cijfers op staan.
  • Probeer een foto te maken waar alle ringen op staan, zodat we achteraf kunenn helpen bij het ontcijferen van de ringcombinatie.

Voor het aflezen van ringen van plevieren is een uitgebreide handleiding beschikbaar. Van Kluten en sterns hebben we niet zo'n handleiding.

Stap 2: de geringde vogel melden

Kleurringen horen bij een ringproject. Op de website cr-birding.org kun je vrijwel al deze projecten vinden.

  • De vogels die in het kader van Wij & Wadvogels worden geringd, kun je allemaal melden via de website cr-birding submit
  • Deze website is ook gekoppeld aan een handige app, waarmee je in het veld de ringcombinatie van een geringde vogel kunt invoeren en deze meteen kunt melden. De app BirdRing is beschikbaar in de Playstore (Android) en App store (iOS).
  • Lukt het je niet via deze routes, stuur dan een mailtje naar Petra Manche.

Resultaten van het onderzoek

Regelmatig publiceren de bevindingen uit ons onderzoek in het kader van Wij & Wadvogels. De rapportages zijn te vinden via bij de publicaties op onze website.

De Kluten die we van een zender hebben voorzien om hun verplaatsingen in kaart te brengen, zijn te volgen via Movebank

Enkele voorbeelden van geringde vogels

Schematische weergave van de ringcombinaties

Contact

Petra Manche

Onderzoeksassistent
Petra Manche