Vogels tellen

Vogels tellen, mits uitgevoerd volgens vaste regels, levert objectieve cijfers op over aantallen en verspreiding van vogels. Feitenmateriaal dat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld:

  • Vaststellen van Rode Lijst van bedreigde soorten
  • Aanwijzing van gebieden die (extra) bescherming behoeven
  • Bepalen van populatiegrootte van soorten
  • Cijfermatige onderbouwing bij conflictsituaties
  • Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

Tellen: zinvol maar ook leuk

Vogels kijken is de hobby van velen. Het tellen van vogels gaat maar één stap verder. Het kost misschien wat moeite en discipline, maar levert ook veel op. Een verdieping van de hobby, vele prachtige momenten in het veld. Tellen en genieten kunnen heel goed samengaan. Niet voor niets zijn er tellers die al tientallen jaren aan projecten meedoen.

Tel mee

Sovon heeft telprojecten in alle seizoenen van het jaar, die veel of weinig tijd kosten, en waarvoor meer of minder vogelkennis en ervaring zijn vereist. Er zit dus vast een geschikt telproject voor jou bij!

Bekijk alle telprojecten »

Handleidingen

Ieder telproject kent zijn eigen methode. Door met een vaste methode te werken, worden de resultaten tussen tellers beter vergelijkbaar. Iedere methode wordt helder uitgelegd in een handleiding.

Ga naar alle handleidingen »