Nieuwsbericht

In de Kempen gebeurt het

Twee boeiende artikelen over schaarse broedvogels: Grauwe Klauwier en Middelste Bonte Specht

»

Sovon-actueel

Nieuws van Sovon, onderzoeksresultaten, projecten en vereniging.


»

Agenda

Overzicht van activiteiten en teldata
 

» 

Agenda

Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger & Aalscholver

13 februari 2021

Voorkeursdatum: 20 februari 2021, starttijd 17.10uur.

Zon op 7.46, onder 18.02uur

 

Tellen kan van 13 februari tot en met 28 februari.

»

Startavond broedvogeltellingen Gelderse natuurgebieden

02 maart 2021

Zoom (digitaal) Nederland

Op dinsdagavond 2 maart organiseren we een digitale startavond van het seizoen voor Gelderse broedvogeltellers die in natuurgebieden actief zijn. 

»

Slaapplaatstelling Scholekster, Kemphaan, Grutto

06 maart 2021

13 maart 2021, starttijd 17.40uur. Zon onder 18.40uur

Tellen kan van 6 maart tot en met 21 maart

»