Podcast Vogelverhalen

Het archief van Sovon bevat een goudmijn aan vogelkennis. Voor de podcast Vogelverhalen duiken Roos Reinartz en Marcel Wortel in de archieven. Ze spreken met vogelexperts en liefhebbers in het veld. Luister mee en word ook een echte vogelkenner.

Podcast over vogels

Elke aflevering staat een vogelsoort centraal. Van het Paapje tot de Huiszwaluw en van de Oehoe tot de Wespendief. In de podcast hebben we het over het herkennen van de soort, de ontwikkeling in aantallen en verspreiding en bijzonderheden in het waarnemen en monitoren van de soort. 

De Roerdomp

De Grauwe Gans

De Huismus

De Tureluur

Eindejaarsaflevering 2023

De Gierzwaluw

De Rode Wouw

Drieteen waar vlieg je allemaal heen?

Scholekster pechvogel van het jaar

Zeearend waar kom je vandaan?

Kleine Mantelmeeuw welkom in de stad

Kievit waarom lukt het niet?

Lepelaar kom maar!

Oehoe wat kom je doen?

Raaf wat ben je gaaf

Kolgans ben je gevlogen?

Wespendief waar ben je?

Merel wat is er nou?

Contact

Marcel Wortel

Senior adviseur
Marcel Wortel
Wetenschapscommunicatie, persvoorlichting en woordvoering, coördinator thema Basiskwaliteit Natuur