Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) volgt broedvogels van de stedelijke omgeving. Nederland verstedelijkt immers in hoog tempo (16% van het oppervlak). MUS kost weinig tijd maar levert belangrijk cijfermateriaal op.

Doel
Aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene ‘stadsvogels’, in aanvulling op de andere broedvogeltellingen (BMP). Stedelijke omgeving omvat dorpen en steden, maar ook haven- en industriegebieden.

Welke soorten
Alle soorten worden geteld. In de praktijk gaat het doorgaans om rond 35 soorten.

Werkwijze

Drie tellingen per seizoen, van ieder ongeveer anderhalf uur lang:

  • Twee maal tussen half uur voor zonsopgang en twee uren erna: (a) tussen 1 en 30 april, en (b) tussen 15 mei en 15 juni
  • Eénmaal in de avonduren: tussen 15 juni en 15 juli
  • Op 8 tot 12 telpunten, zo dicht mogelijk bij door Sovon aangewezen locaties
  • Precies vijf minuten tellen per punt
  • Ter plaatse verblijvende vogels allemaal tellen, zowel zingende als foeragerende of overige (geen onderscheid nodig)
  • Overvliegende vogels alleen tellen als ze binding met terrein hebben (jagende Sperwer: ja; overtrekkende Kemphanen: nee)

Uitgebreidere instructies zijn te vinden in de handleiding (Maar bekijk ook onze tips voor telling en invoer). 

Gegevens invoeren

  • Waarnemers die liever op papier noteren, kunnen de telling op een formulier invullen en achteraf online invoeren.
  • Om uw gegevens online in te voeren moet u eerst inloggen. Na het inloggen krijgt u de projecten te zien, waar u aan meedoet. Linksboven vindt u de knop Invoeren gegevens MUS.
  • Voor het uitvoeren van BMP-broedvogeltellingen geldt een inventarisatieprotocol.

Instructiefilmpje gegevens invoeren

Bekijk in dit filmpje hoe je de gegevens van papier overzet naar het online formulier.

Resultaten
Elke teller ontvangt de speciale MUS-nieuwsbrieven met tips, wetenswaardigheden en resultaten. Soms worden overzichten gepubliceerd in Sovon-Nieuws, provinciale nieuwsbrieven of andere media. Zie ook deze presentatie.

Meedoen

Iedereen die een redelijke kennis van de meest voorkomende stadsvogels heeft, kan meedoen. Telgebieden zijn gebaseerd op postcodegebieden. Je kiest je eigen telgebied. Vervolgens kijk je of tellen op de door Sovon aangewezen telpunten mogelijk is. 

Of wil je eerst een keer meelopen en onder begeleiding een telling oefenen? Vul dat het formulier in.