Word jij MUS-teller in Zeeland, Friesland, Limburg of Groningen?

Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) is een landelijk meetnet voor met name algemene broedvogels in dorpen en steden. Voor het meetnet is het belangrijk om zoveel mogelijk een landelijke dekking en spreiding van de deelname te hebben. In Zeeland, Friesland, Limburg en buiten de stad Groningen zijn daarom nog nieuwe MUS-tellers bijzonder welkom.

MUS-teller kijkend 2 - Peter Eekelder

MUS is een laagdrempelig meetnet dat weinig tijd kost. Je bent actief in drie telperiodes: 1-30 april, 15 mei-15 juni (beide vroege ochtend) en 15 juni-15 juli (avond). Je telt per periode één keer een route met acht tot twaalf telpunten, per punt tel je vijf minuten alle vogels met terreinbinding. Je bent ongeveer twee uur per telling bezig. In totaal kost het je zes tot zeven uur per voorjaar. Om mee te kunnen doen aan MUS moet je 30 tot 40 soorten stadsvogels kunnen herkennen op uiterlijk en geluid. Je krijgt voor en na elke telling een nieuwsbrief.

MUS is een leuk project om aan mee te doen met verrassende soorten en resultaten. Meer achtergronden vind je in de MUS-nieuwsbrieven en het verslag van 2023 in Sovon-nieuws. Ook het interview met MUS-teller van het eerste uur Marlies van Santen is lezenswaardig.

Vacante gebieden in Zeeland, Friesland, Groningen en Limburg

Startavond MUS op 12 maart

Ben je nog niet helemaal zeker of je het kunt dan nodigen we je graag uit voor de digitale startavond van MUS op 12 maart. Een goede start om aan het telseizoen te beginnen en weer even op de hoogte te zijn van al het projectnieuws. De avond is van 19.30 - 20.15 uur en wordt gegeven via Zoom. Met een deelnamelink kun je heel eenvoudig online meedoen.

Verdiepingscursus broedvogels

Tijdens de startavond geven we ook uitleg over de nieuwe verdiepingscursus Broedvogels. Een herkenningscursus met lessen per biotoop met onder andere het biotoop stad & dorp. De cursus is geschikt voor tellers die hun kennis willen verdiepen. Na de startavond en/of cursus weet je of je het kunt. 

Visitekaart

Jan Schoppers

Senior veldmedewerker en meetnetcoördinator MUS
Jan Schoppers
Coördinator onderzoeksthema stad
MUS-teller in actie

Met het Meetnet Urbane Soorten volgen we broedvogels in steden en dorpen. We leggen trends in aantallen en verspreiding vast. Dit zijn onmisbare gegevens om na te gaan hoe het vogels in het stedelijk gebied vergaat.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
3 out of 5 stars