Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) volgt broedvogels van de stedelijke omgeving. Nederland verstedelijkt immers in hoog tempo (16% van het oppervlak). MUS kost weinig tijd maar levert belangrijk cijfermateriaal op.

Doel

Aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene ‘stadsvogels’, in aanvulling op de andere broedvogeltellingen (BMP). Stedelijke omgeving omvat dorpen en steden, maar ook haven- en industriegebieden.

Welke soorten

Alle soorten worden geteld. In de praktijk gaat het doorgaans om rond 35 soorten.

Werkwijze

Drie tellingen per seizoen, van ieder ongeveer anderhalf uur lang:

  • Twee maal tussen half uur voor zonsopgang en twee uren erna: (a) tussen 1 en 30 april, en (b) tussen 15 mei en 15 juni
  • Eénmaal in de avonduren: tussen 15 juni en 15 juli
  • Op 8 tot 12 telpunten, zo dicht mogelijk bij door Sovon aangewezen locaties
  • Precies vijf minuten tellen per punt
  • Ter plaatse verblijvende vogels allemaal tellen, zowel zingende als foeragerende, of overige (geen onderscheid nodig)
  • Overvliegende vogels alleen tellen als ze binding met terrein hebben (jagende Sperwer: ja; overtrekkende Kemphanen: nee)

Uitgebreidere instructies zijn te vinden in de handleiding (bekijk ook onze tips voor telling en invoer). 

Gegevens invoeren

Online workshop 

Bekijk de stappen hoe je met MUS mee kunt doen:

Resultaten

Elke teller ontvangt de speciale MUS-nieuwsbrieven met tips, wetenswaardigheden en resultaten. Soms worden overzichten gepubliceerd in Sovon-Nieuws, provinciale nieuwsbrieven of andere media.

Meedoen

Iedereen met een redelijke kennis van de meest voorkomende stadsvogels kan meedoen. Telgebieden zijn gebaseerd op postcodegebieden. Je kiest je eigen telgebied. Vervolgens kijk je of tellen op de door Sovon aangewezen telpunten mogelijk is. 

Of wil je eerst een keer meelopen en onder begeleiding een telling oefenen? Vul dat het formulier in.