Meetnet Agrarische Soorten (MAS)

Het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) volgt broedvogels van het agrarisch gebied. Meedoen aan MAS kost weinig tijd, maar levert onmisbare gegevens op over de verspreiding en aantalsontwikkeling van deze sterk bedreigde vogelgroep. Met MAS-tellingen draag je bij aan onderzoek naar beschermingsmaatregelen.

 

Doel

Aantallen en verspreiding vastleggen van vogels in agrarisch gebied. Deze gegevens worden gebruikt om trends van boerenlandvogels te berekenen en om de effectiviteit van beschermingsmaatregelen, zoals het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) te evalueren. Daarom is het ook belangrijk dat agrarische gebieden zónder beschermingsmaatregelen worden geteld. Alleen zo kan een goede vergelijking tussengebieden met en zonder beschermingsmaatregelen gemaakt worden.

Welke soorten

Je telt alle soorten broedvogels, maar in de praktijk gaat het om ongeveer 40 soorten van het boerenland, zoals de Kievit, Grutto, Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart.

Werkwijze

Je kiest minimaal 5 telpunten uit. Op elk punt tel je 10 minuten om alle (mogelijke) broedvogels in kaart te brengen. Tellingen vinden plaats tussen zonsopgang en 5 uren ná zonsopgang, waardoor een erg vroege start niet nodig is. In het voorjaar zijn er vier telrondes. Binnen elke telronde tel je alle telpunten één keer:

  • 1 – 20 april
  • 21 april – 10 mei
  • 11 mei – 10 juni
  • 21 juni – 15 juli

Alle waarnemingen kun je direct in het veld invoeren via de app Avimap, of op een veldkaart intekenen en achteraf op de online Portal invoeren. Uitgebreidere instructies zijn te vinden in de handleiding.

Resultaten

Als je meedoet aan MAS krijg je enkele keren per jaar de e-mailnieuwsbrief met de laatste nieuwtjes over de MAS-tellingen en over boerenlandvogels in het algemeen. De telresultaten worden meegenomen in het jaarlijkse broedvogelrapport. Daarnaast worden MAS-gegevens vaak gebruikt in speciale publicaties over boerenlandvogels, zoals de Boerenlandvogelbalans.

Meedoen

Iedereen die de meest voorkomende boerenlandvogels kan herkennen kan meedoen. Claim hier je telpunten. Als je nog geen account hebt bij Sovon, is het nodig om deze eerst aan te maken. Dat kan hier.

Bij vragen over (meedoen aan) MAS kun je contact opnemen met de coördinator, Bernice Goffin.