Actueel

Nieuws

Gezocht kolonievogeltellers voor Brabant

Het is belangrijk om de trend van de betreffende soort op landelijke-, provinciale- en zelfs op fysisch geografische schaal (zeeklei of hoge zandgronden bijvoorbeeld) in de gaten te houden.

Blauwe Reigers zijn er vroeg bij.

Het is belangrijk om de trend van de betreffende soort op landelijke-, provinciale- en zelfs op fysisch geografische schaal (zeeklei of laagveen bijvoorbeeld) in de gaten te houden.

Kolonievogeltellers gezocht in Groningen

Het is belangrijk om de trend van de betreffende soort op landelijke-, provinciale- en zelfs op fysisch geografische schaal (zeeklei bijvoorbeeld) in de gaten te houden.

Al het nieuws

Op de agenda

Vogelteller in actie

Ben je een vogelaar die soorten als Dodaars, Nachtzwaluw en Glanskop al moeiteloos herkent? En woon je in Gelderland? Dan is dit een mooie mogelijkheid om mee te werken aan het broedvogelonderzoek in een natuurgebied in je omgeving. Met een...

Voorkeursdatum 1 april met starttijd 19.10 uur

BMP cursus

In het voorjaar van 2023 organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland samen met Staatsbosbeheer Veenweiden een cursus broedvogels inventariseren volgens de methode van het Broedvogel Monitoring Project (BMP).

Naar de agenda
Marcel en Marwa maken de podcast

Podcast Vogelverhalen

Het archief van Sovon bevat een goudmijn aan vogelkennis. Voor de podcast Vogelverhalen duiken Marwa Kavelaars en Marcel Wortel in de archieven. Ze spreken met vogelexperts en liefhebbers in het veld. Luister mee en word ook een echte vogelkenner.