Zwartkopmeeuwen in de delta

Hoe kan het dat de Zwartkopmeeuw in de delta nog steeds toeneemt? En broedt elke Zwartkopmeeuw die in april op Nederlandse bodem is, ook echt hier? Deze spannende vragen passeren de revue tijdens de lezing van Pim Wolf op de Landelijke Dag.

Pim Wolf houdt de kolonies in de delta al jaren in de gaten. Ook in de Belgische kolonies houdt hij de aantallen bij. Vooral de Hooge Platen in de Westerschelde en het havengebied van Antwerpen herbergen grote kolonies van de soort. Hoe is het mogelijk dat de aantallen nog steeds toenemen? Meer daarover hoor je tijdens deze lezing.

Grensoverschrijdend

Pim: 'Er zijn weinig kolonievogels die zo grensoverschrijdend zijn als de Zwartkopmeeuw. Ze broeden aan zowel de Belgische als de Nederlandse kant van de delta. Foerageren doen ze het liefst aan de Belgische kant, waar de akkers geschikter zijn. Het is ook nog eens een lollig beest; een vogel die je in april in de kolonie ziet, kan een heel stuk verder in Europa gaan broeden.' Waar precies? Dat hoor je op 30 november.

Landelijke Dag 2013

De Landelijke Dag vindt dit jaar plaats in de Reehorst in Ede.