Waterrallen bestuderen als levenswerk

Waterrallen worden met het lengen der dagen weer actief. Ze krijsen en piepen vanuit het moeras. Een geheimzinnige soort.

Ze zijn lastig te bestuderen, levend in onoverzichtelijk, vaak moeilijk doordringbaar gebied waar ze zich doorgaans obscuur gedragen. Inventariseren is lastig (kijk nog eens onder Telrichtlijnen op de soortenpagina). Het getuigt van gedrevenheid om zo’n vogel tot studieobject te kiezen.

Gerard de Kroon is al een halve eeuw bezeten van Waterrallen. Die passie ontluikte in de omgeving van zijn woonplaats Gorinchem maar voerde hem tot in IJsland, Japan en de voormalige Sovjet-Unie. In het boek De Vinkenvent (368 pag.), uitgegeven in eigen beheer, doet hij verslag van zijn ervaringen. Het laat zien hoe hij, met vallen en opstaan, het raadselachtige leven van de Waterral steeds beter in kaart bracht – met na ieder gevonden antwoord uiteraard weer nieuwe onderzoeksvragen. Uiteraard beleefde hij bij zijn tochten door moerassen vele avonturen, die smakelijk opgedist worden.

de Kroon G.H.J. 2013. De Vinkenvent. Op zoek naar de waterral van IJsland tot Japan. ISBN/EAN: 978-90-9027886-5. € 19,95 ghjdekroon.rallus@wolmail.nl

Foto door Remco van Daalen