Usutu speelt rol bij merelsterfte in derde kwartaal van dit jaar

In het derde kwartaal van dit jaar zijn 54 merels bij het DWHC onderzocht op de doodsoorzaak. In tegenstelling tot het tweede kwartaal, waarin het usutuvirus bij geen van de geteste dode merels werd aangetoond, speelde het usutuvirus in het derde kwartaal een duidelijk rol bij de merelsterfte.

Bij 38 merels werd door het Erasmus MC het usutuvirus aangetoond, dat is dus bij 70% van de onderzochte merels (zie grafiek). Van de 38 merels met een usutuvirus-infectie, hadden minimaal 15 vogels een co-infectie met de vogelmalaria-parasiet. Daarnaast werd de vogelmalaria-parasiet bij nog 11 andere, niet met het usutuvirus besmette, merels aangetoond. De vogelmalaria-parasiet wordt net als het usutuvirus door muggen overgedragen.

Lees het hele bericht (website DWHC)

Grafiek aantal merels per maand met usutuvirus infectie in 2022
Grafiek aantal merels per maand met usutuvirus infectie in 2022
Visitekaart

Roy Slaterus

Adviseur vogelecologie
Roy Slaterus
Coördinator onderzoeksthema dierziektes
Houtsnip

Meld dode vogels via ons online meldpunt. Meldingen helpen ons niet alleen bij het herkennen van normale sterftepatronen bij vogels, maar ook bij het signaleren van ongewone sterfte.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
1 out of 5 stars