Stimulansprijs voor Bommelerwaardse vogelatlas

Op woensdag 19 oktober werden Cassandra van Altena en Arnout de Mooij verrast met de Stimulansprijs van Sovon. Ze kregen de prijs omdat ze in 2021 zijn gestart met het maken van een vogelatlas van de Bommelerwaard. Met hun initiatief brengen ze andere vogelaars op de been en maken ze mooi gebruik van de mogelijkheden van LiveAtlas.

Stimulansprijs 2022
Foto: Harry Kolman

Jaarlijks reikt Sovon een prijs uit aan vogelaars die zich sinds kort op een bijzondere manier inzetten voor één of meerdere telprojecten en daar andere vogelaars op een enthousiaste manier bij betrekken. Dit jaar was de jury het meest onder de indruk van het vogelatlasproject in de Bommelerwaard van Cassandra van Altena en Arnout de Mooij. 

Uit het juryrapport

Over hun initiatief schrijft de jury het volgende: 'Eind 2021 zetten Cassandra en Arnout een atlasproject op in de Bommelerwaard. De bedoeling is dat in 190 kilometerhokken zowel de broedvogels als de wintervogels geteld worden. Daarbij gebruiken ze LiveAtlas als platform en de methode van de Vogelatlas (2018) voor het veldwerk. Ondertussen zijn er meer dan 16 vogelaars actief voor dit project en zijn al 67 kilometerhokken geteld. De kartrekkers zijn nog vrij jong, weten anderen mee te nemen in het project, instrueren ze ook in het veld en zetten op deze manier naast vogels ook de vogelwacht op de kaart. De bedoeling is dat de resultaten later in boekvorm verschijnen. Sovon zal helpen bij de analyse van de gegevens. Het is ons een genoegen om de Stimulansprijs uit te reiken aan deze twee enthousiaste vogelaars.'

Overhandiging 

Op woensdagavond 19 oktober verraste directeur Theo Verstrael de nietsvermoedende winnaars op een instructieavond voor de atlastellers. Ze begrepen al niet waarom het voltallige bestuur van de vogelwacht aanwezig was en waren totaal overdonderd. De Stimulansprijs bestaat uit een boekenpakket ter waarde van € 150.