Ruim 6300 Grote Zilverreigers

In oktober werden weer veel slaapplaatsen van Grote Zilverreigers geteld. Dit is bij deze soort de beste manier om grip te houden op de aantallen in ons land. Zo opvallend als hij lijkt te zijn in het landschap, zo gemakkelijk wordt deze reiger namelijk gemist bij gebiedstellingen overdag.

Afgelopen oktobertelling leek op de slaapplaatsen in eerste instantie 5800 Grote Zilverreigers op te leveren. Inmiddels, nadat de meeste tellers hun gegevens hebben ingevoerd, zitten we echter op 6320 Grote Zilverreigers. Een ongelooflijk aantal natuurlijk, en dat voor een soort die 20 jaar geleden nog vet onderstreept werd in de notitieboekjes. De wintervogels kunnen afkomstig zijn van de Nederlandse broedpopulatie (in hoofdzaak gehuisvest in de Oostvaardersplassen, maar met een tendens tot vestigingen elders), maar zullen vooral uit Oost- en Zuid-Europa stammen. Let op kleurringen aan de poten!

Nieuwe telling
Inmiddels loopt de volgende slaapplaatstelling alweer, die plaatsvindt tussen 20 december en 28 december. De telling maakt onderdeel uit van het Meetnet Slaapplaatsen.

Enkele tips voor wie mee wil doen. Start de telling uiterlijk een half uur voor zonsondergang, dus rond 16.00 uur, en ga door tot het echt donker is, tot 17.15 uur. Grote Zilverreigers kunnen in december laat op de slaapplaats arriveren! Als je precies weet waar ze slapen is ’s ochtends tellen ook een goede optie. Ook dan geldt dat de vogels optimaal gebruik willen maken van de daglichtperiode en zodoende vroeg uitvliegen. Start dus op tijd, uiterlijk om 07.45 uur.

Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger oktober 2014