Reuzensterns: krenten in het voorjaar

Reuzensterns trekken in de periode half april t/m half mei door ons land richting de Oostzee. Maar ze zijn schaars! De respectievelijk 12 en 16 vogels die Jan Kramer en Eelco Brandenburg in de Workumerbuitenwaard zagen, zijn dan ook uitzonderlijk.

Jan Kramer, fanatiek vrijwilliger merkte op 8 april 's avonds al 3 vogels in de Makkummerzuidwaard op. Op 10 april besloegen zijn brillenglazen helemaal: "Ik zag twaalf 12(!) Reuzensterns op de zand-schelpenrichel voor de Workumerbuitenwaard. Een heerlijke waarneming. Het waterpeil was daar gisteravond ideaal voor de Reuzensterns. Ze konden mooi met hun tenen in het water staan en de rest droog houden. De vogels waren met de ondergaande zon achter me prachtig te observeren van achter de rietkraag langs de lagune." Op 11 april zag Eelco Brandenburg er wel 16 op die plek.

Aantallen

De aantallen doortrekkende Reuzensterns zijn in het voorjaar beduidend lager dan in het najaar. In de periode half april - half mei trekken worden er meestal losse vogels of hele kleine groepjes op doortrek gezien. In augustus worden er simultaan slaapplaatsen geteld. Dan worden er gelijktijdig soms meer dan 50 vogels op één plek gezien. In het hele land pleisteren er dan tot zelfs 150 exemplaren.