Reuzenstern

Wetenschappelijke naam

Hydroprogne caspia

Engelse naam

Caspian Tern

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :50
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Tijd van het jaar

Half juli-eind september, hoogste aantallen half augustus-begin september.

Tijd van de dag

Avond: van 2 uur voor zonsondergang tot half uur erna
Ochtend: van 1,5 uur voor zonsopgang tot half uur erna
Beste tellen in avond

Aanwijzingen

- Slaapplaats lokaliseren door volgen van slaaptrek in avond (richting belangrijk!) of evt. gericht bezoeken van geschikte locaties rond zonsondergang
- Oppassen met voorverzamelplaatsen (vogels verkassen nog)
- Zoek telpunt met goed uitzicht op aan/afvliegende vogels
- Tegenlicht prettig want houdt vogels langer zichtbaar
- Grote slaapplaatsen met meerdere mensen tellen
- Vogels arriveren bij helder weer gemiddeld later dan bij donker weer
- Bij aanvang van telling aanwezige vogels noteren
- Vervolgens aan- of uitvliegende vogels noteren

Bijzonderheden

- Slaapplaats op onbegroeide zandbanken, aangelegde eilandjes en soms op pieren of strekdammen
- Aanvliegende vogels bij slaapplaats gewoonlijk vrij laag
- Vaak gemengd met andere sterns en meeuwen, zowel in vlucht als op slaapplaats
- Vogels aan formaat ook in gemengde groepen herkenbaar
- Slaapplaatsen worden vaak overdag gebruikt om te rusten
- In grotere gebieden simultane slaapplaatstelling noodzakelijk om aantallen vast te stellen