Reuzenstern

Wetenschappelijke naam

Hydroprogne caspia

Engelse naam

Caspian Tern

Rode Lijst

-

Ramsar 1%

55

Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter/doortrek

82-150, aug (2009-2014)

Tijd van het jaar

Half juli-eind september, hoogste aantallen half augustus-begin september.

Tijd van de dag

Avond: van 2 uur voor zonsondergang tot half uur erna
Ochtend: van 1,5 uur voor zonsopgang tot half uur erna
Beste tellen in avond

Aanwijzingen

- Slaapplaats lokaliseren door volgen van slaaptrek in avond (richting belangrijk!) of evt. gericht bezoeken van geschikte locaties rond zonsondergang
- Oppassen met voorverzamelplaatsen (vogels verkassen nog)
- Zoek telpunt met goed uitzicht op aan/afvliegende vogels
- Tegenlicht prettig want houdt vogels langer zichtbaar
- Grote slaapplaatsen met meerdere mensen tellen
- Vogels arriveren bij helder weer gemiddeld later dan bij donker weer
- Bij aanvang van telling aanwezige vogels noteren
- Vervolgens aan- of uitvliegende vogels noteren

Bijzonderheden

- Slaapplaats op onbegroeide zandbanken, aangelegde eilandjes en soms op pieren of strekdammen
- Aanvliegende vogels bij slaapplaats gewoonlijk vrij laag
- Vaak gemengd met andere sterns en meeuwen, zowel in vlucht als op slaapplaats
- Vogels aan formaat ook in gemengde groepen herkenbaar
- Slaapplaatsen worden vaak overdag gebruikt om te rusten
- In grotere gebieden simultane slaapplaatstelling noodzakelijk om aantallen vast te stellen

Buiten broedtijd

In Nederland trekken Reuzensterns door afkomstig uit het Oostzeegebied. De doortrek in het voorjaar betreft lage aantallen die vooral tussen half april en half mei passeren. Verreweg de meeste Reuzensterns worden gezien in de nazomer, van begin augustus tot half september. Dan zijn er in totaal een honderdtal exemplaren aanwezig op gemeenschappelijke slaapplaatsen. Deze liggen bijna uitsluitend in het Lauwersmeergebied, aan de Friese IJsselmeerkust en in de noordelijke Randmeren. Overdag verspreiden de vogels zich over de wijde omgeving. Waarnemingen worden overigens ook elders in het land gedaan, vooral in de noordwestelijke helft. De in ons land waargenomen aantallen namen na 1970 sterk toe in het kielzog van de groeiende Oostzee-populatie. De recente trend is stabiel.