Recordjaar Grote Zilverreiger

Niemand die meer opkijkt van een Grote Zilverreiger in de winter. De 'witte reiger' is bij boeren, burgers en buitenlui goed bekend. Een deel van die vogels zal van de eigen broedpopulatie komen, die het goed doet.

Het is bijna onvoorstelbaar dat de Grote Zilverreiger een kwart eeuw geleden nog als een zeldzaamheid werd beschouwd. In de Broedvogelatlas uit 2002 stonden voor de onderzoeksjaren welgeteld 1 (1998), 2 (1999) en 11 (2000) broedparen genoemd. Wel hadden we het idee aan de vooravond te staan van iets moois…en hoe!

Record aantal in 2016

Want kijk eens naar de resultaten van 2016. Er werden rond 290-318 broedparen geteld, een verbetering van het record van een jaar eerder (220-230).
De belangrijkste kolonies, in de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en Makkumer Noordwaard werden twee maal vanuit een vliegtuig geteld door Rijkswaterstaat. Tussentijds voltrokken zich wellicht enige verplaatsingen. In totaal ging het in het IJsselmeergebied om zeker 273 nesten en mogelijk zelfs 301 nesten. In een kolonie in het Volkerakmeer (11 nesten) werden 8 jongen voorzien van een kleurring; let dus goed op de poten van Grote Zilverreigers! Kleinere aantallen vestigden zich in De Wieden Ov (5) en de Onlanden Dr (1).

Dit, en nog veel meer, staat te lezen in het overzicht van zeldzame broedvogels in 2016. Het verschijnt, zoals elk jaar, in het decembernummer van Sovon-Nieuws.