Piektijd voor Rouwkwikstaart

Het midden van maart is traditioneel de piektijd van doortrekkende Rouwkwikstaarten. Tot en met het einde van de maand worden er aardig wat donkere kwikstaarten genoteerd. In april neemt de trek snel af. Een enkeling blijft hangen.

Gegevens van Trektellen.nl laten een duidelijk beeld zien: Rouwkwikstaarten doen Nederland vooral in maart aan. De vroegste exemplaren worden eind februari gezien. De meeste van de genoteerde 'Rouwkwikken' zullen mannetjes betreffen, die in vlucht te herkennen zijn aan de bijna gitzwarte mantel. Vrouwtjes laten zich een stuk lastiger herkennen, maar zijn tijdens een tussenlanding wel te herkennen als zodanig.

Figuur: Trektellen.nl, alle jaren op telposten in Nederland

Naar Engeland

Rouwkwikstaarten die in Nederland worden gezien, zijn onderweg naar de Britse eilanden. Ze hebben dus een westwaardse oriëntatie en dat is te zien aan het zwaartepunt van de trek door ons land. Telposten langs de kust zien er beduidend meer dan in het binnenland. 

Blijven hangen

Sommige Rouwkwikstaarten blijven hangen in Nederland om te broeden. Vrijwel altijd betreft het een vogel die paart met een Witte Kwikstaart. De meeste meldingen betreffen mannetjes Rouwkwikstaarten, waarschijnlijk omdat die ook het makkelijkst te herkennen zijn. Kom je zo'n broedgeval tegen? Vergeet dan niet om dat te melden via Broedvogels > Losse melding. De richtlijnen voor de soort lees je op de soortpagina.