Om akkervogels heen wieden dankzij beeldherkenning

Vogels die in open akkerland broeden, redden het vaak niet zonder nestbescherming. Van maart tot in augustus wordt geploegd, gezaaid, gewied, gemaaid en geoogst. Veel van deze activiteiten worden steeds meer geautomatiseerd met camerageleide machines. Die kunnen alleen niet zien waar de nesten van akkervogels zijn. Nieuwe ontwikkelingen in automatische beeldherkenning kunnen uitkomst bieden.

Kievitsnest met eieren
Foto: Bram Ubels

De technologie voor automatische beeldherkenning ontwikkelt zich snel. Denk aan het ontgrendelen van je smartphone door in de camera te kijken. Ook het kunnen determineren van dieren of planten met apps als ObsIdentify gaat via automatische beeldherkenning. Zou het mogelijk zijn om deze techniek ook in te zetten voor de bescherming van nesten van akkervogels? Als een programma in staat is om deze nesten te herkennen, dan kan een camera voorop een ploeg, maai- of wiedmachine ‘zien’ of er een nest op de route ligt. De machine kan vervolgens omrijden of de schoffel even optillen om het nest te ontzien.

Algoritme trainen

Als je een beeldherkenningsalgoritme het verschil tussen een kievitsnest en een scholeksternest wilt leren, moet je het eerst heel veel plaatjes van kievits- en scholeksternesten laten zien en erbij vertellen wat er op de plaatjes staat. Na verloop van tijd ‘weet’ het algoritme zo goed wat het verschil is tussen de twee, dat het zelf kievits- en scholeksternesten uit elkaar kan houden op foto’s die het nog niet eerder heeft gezien. Samen met Wageningen University & Research en het Louis Bolk Instituut heeft Sovon hiervoor een protocol opgesteld dat in 2023 is getest met een eerste set van 200 foto's.

Doe mee met onderzoek

Voor de verdere ontwikkeling van het algoritme zijn nog veel meer nestfoto's nodig. Hiervoor is de inzet van vrijwilligers weer van harte welkom. Iedereen die nesten van akkervogels kan herkennen en de beschikking heeft over een smartphone kan meedoen aan het onderzoek.

Meer informatie

Visitekaart

Erik Kleyheeg

Senior onderzoeker
Erik Kleyheeg
Coördinator onderzoeksthema boerenlandvogels