Muizeneters floreren in Friesland

Volop Veldmuizen, weinig gras; aldus de kernachtige beschrijving van de midwintertelling in de Friese nieuwsbrief. Het 'Jaar van de Veldmuis 2014' hield nog aan tot in 2015. Klagende boeren, maar grote aantallen muizeneters.

Welke vogelsoorten van die muizenexplosie profiteren, wordt duidelijk uit de nieuwsbrief over de watervogeltellingen in Friesland. In de telgebieden waar deze soorten werden bijgehouden, steeg het aantal Buizerds van januari 2014 op januari 2015 van 282 naar 723 exemplaren. Ook Torenvalk (van 42 naar 80), Blauwe Reiger (van 436 naar 1114) en Grote Zilverreiger (van 598 naar 908) waren nu veel talrijker. Op slaapplaatsen werden 133 Blauwe Kiekendieven geteld, en dat is niet eens een compleet beeld (er zullen nog onbekende slaapplaatsen zijn).  

Ransuil in de lift
Het gaat niet goed met Ransuilen in Nederland. De eigen broedpopulatie neemt al tientallen jaren af, vooral in bosrijke gebieden. In de winter worden de eigen broedvogels aangevuld met Ransuilen van elders. Ze benutten gemeenschappelijke slaapplaatsen, die in Friesland al jarenlang goed in kaart worden gebracht. Deze winter leverde dat een geweldig aantal op, ruim 1700. Er waren slaapplaatsen bij van vele tientallen tot zelfs 120 exemplaren. Lees bijvoorbeeld dit bericht.

Bijeenkomst
De explosie van muizen en hun gevleugelde predatoren krijgt extra aandacht op een speciale Uilenavond van Sovon en de FFF op 19 maart in Grou.