Sovon/FFF-Voorjaarsbijeenkomst

2014 gaat in Fryslân de boeken in als het jaar van de Veldmuis. Daarmee was 2014 ook een fenomenaal uilenjaar in het Friese. Kerkuilen die op grote schaal 2e legsels produceerden en tot in de winter reproductief waren, deels met 3e legsels. Ransuilen, waarvan de roestplaatstellingen zo’n 1800 individuen opleverden. En de Velduil, die tegen alle verwachtingen in met tientallen paren tot broeden kwam in het gangbare boerenland.

Alle drie soorten uilen worden onderzocht, gevolgd en geringd door een groot aantal vrijwilligers uit allerlei geledingen, als de Werkgroep Kerkuil, WRN, Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF), BFVW en Sovon. Daar valt veel over te vertellen, want er werden records verbroken en verwachtingen overtroffen. Johan de Jong (Kerkuil), Harry Wijnandts (Ransuil) en Romke Kleefstra (Velduil) presenteren op dit speciale uilenavondje van Sovon en FFF de actuele gegevens van de drie muizenspecialisten in Fryslân. Dat gaat gepaard met veel aandacht voor de Veldmuis, die in 2014 letterlijk en figuurlijk alles in Fryslân op de kop zette!

Kortom, wees erbij op deze speciale uileneditie van de Sovon/FFF-Voorjaarsbijeenkomst!

De zaal gaat open vanaf 19.15 uur.

Informatie: Romke Kleefstra, regiocoördinator Fryslân & Waddenzee

Foto: Marcel Klootwijk