Minder winterse Blauwe Kiekendieven

Dit fraaie, jonge mannetje Blauwe Kiekendief fotografeerde Hans Gebuis deze week. Zo’n ontmoeting met deze fraaie roofvogel wordt 's winters langzaamaan zeldzamer. Dat blijkt uit de reeks van PTT-tellingen vanaf 1978. Tellingen waar op dit moment menig vogelaar voor op de fiets springt. Jij ook?

Niet alleen als broedvogel, maar ook als overwinteraar neemt de Blauwe Kiekendief gestaag af. Tot aan de eeuwwisseling was er een sterk verband tussen het aantal Scandinavische kiekendieven dat via Falsterbö vertrok en de aantallen in Nederland, maar dat lijkt er niet meer te zijn. Mogelijk blijven de Scandinavische kieken steeds dichter bij de broedplaatsen overwinteren, iets wat de paar Nederlandse broedvogels ook steeds meer doen.

Van heel ver

Maar let op, zo’n Blauwe Kiekendief die je tijdens je PTT-telling ziet kan ook zomaar van heel ver uit Rusland komen. In januari 2015 voorzagen René Janssen en Peter de Boer (Sovon) vijf vrouwtjes in Zuid-Limburg van een GPS-zender. Drie daarvan bleken ver in Rusland, tussen Moskou en Sint-Petersburg te gaan broeden.

Kiek op je PTT-route

Met een Blauwe Kiekendief mag je 's winters dus blij zijn. Op nog geen kwart van de 557 vorig jaar december getelde PTT-routes werd een Blauwe Kiekendief gezien. Doe je ook een poging om er een op je route tegen te komen? Tel mee met PTT.

Meer lezen

Meer over Blauwe Kiekendieven lees je in de PTT-nieuwsbrief (p.5-6) en in de publicaties die je vindt via de soortpagina.