Kramsvogelstroom voorbij?

Een week geleden signaleerden we een plotseling krachtige doortrek van Kramsvogels. Dat zette door...en hoe!

In een week tijd zijn er ongeveer 600.000 Kramsvogels ingevoerd door de Nederlandse trektellers. Zoals altijd waren de aantallen verreweg het hoogst langs de Hollands-Zeeuwse kust, getuige het overzicht van trektellen.nl. Op 11 november telden vogelaars zowel bij Kawijk, Den Haag als Monster rond 60.000 langstrekkende exemplaren (deels overigens dezelfde).

Maar ook het binnenland deed ferm mee, vooral op 9 november. Verschillende telposten noteerden 1500-6000 trekkende Kramsvogels. Daarmee gingen oude telpostrecords niet zelden aan diggelen.

Inmiddels is de grote stroom gaan liggen, zo lijkt het. Een koude-inval kan echter tot diep in de winter weer Kramsvogels op de wieken brengen, zoals we uit sneeuwrijke winters weten. De aantallen die bij ons blijven hangen wisselen opmerkelijk van winter op winter. Verschillen met een factor tien tussen opeenvolgende winters zijn niet ongewoon, zo blijkt uit de tellingen eind december voor het Punt-Transect-Tellingenproject (grafiek rechtsonder). De pieken en dalen in het wintervoorkomen hangen soms wel, soms ook niet samen met de weersomstandigheden bij ons en verder noordelijk.