Krakeenden: man en vrouw turven

Net als in voorgaande winters zetten we weer een eendensoort in de schijnwerpers. Ditmaal de Krakeend. Hoe zit het met de verhouding in aantallen mannetjes/vrouwtjes van deze toenemende soort? Turf mee!

Samen met waarneming.nl roepen we vogelaars op om de aantallen mannetjes en vrouwtjes Krakeenden te turven. Geef bij je watervogeltelling of losse waarneming aan hoeveel exemplaren je van beide geslachten ziet. Deze gegevens vertellen meer over de populatie-ontwikkeling. Bij veel eenden is er een ‘vrouwentekort’. Is dat ook het geval bij de succesvolle Krakeend, die sterk in aantal toeneemt?

Wat?

Turf in de maanden januari t/m maart het aantal mannetjes en vrouwtjes Krakeenden tijdens je watervogeltelling of een ander rondje vogels kijken. Om het niet teveel tijd te laten kosten kun je een groep(je) uitkiezen waarbij je deze details invult.

Dat werkt zo:

1) Zorg ervoor dat je de verschillen tussen Krakeend en andere soorten goed kent. Denk vooral aan het verschil vrouw Wilde Eend <> vrouw Krakeend. Zie ook:

2) Kies een groep uit waarvan je de man/vrouwverhouding turft. Geen probleem als je dat slechts bij een deel van de Krakeenden in je telgebied doet.

3) Voer het aantal getelde vrouwtjes in met een aparte stip en vul bij details het geslacht in (zie afbeelding). Doe hetzelfde met het aantal mannetjes. Deze gegevens ook nog eens invoeren op waarneming.nl is niet nodig en eerder lastig. We zien bij de analyse liefst geen dubbele gegevens. 

Niet bezig met een telling? Voer dan een waarneming op waarneming.nl, met de verhouding in de groepssamenstelling. Geef bij telmethode aan dat het om een exact aantal gaat.  

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat zagen we al?

In de afgelopen winters keken we al naar drie andere soorten: de Tafeleend, Kuifeend en Smient. Wat leverden de man/vrouwtellingen op?

2015/16: minder vrouwen bij Tafeleend
2016/17: ook meer mannen bij Kuifeend
2017/18: de Smient (uitwerking komt binnenkort)

Albert de Jong