Kolonies Aalscholvers en Kokmeeuwen in Twente

Hoe hebben de Aalscholvers en Kokmeeuwen het gedaan in Overijssel?

Sinds 2012 heeft de Aalscholver zich als broedvogel gevestigd binnen de gemeente Losser. Op de drijvers van de kabel voor de zandzuiger op de Oelemars heeft een paartje in 2012 en 2013 een nest gebouwd, gebroed en jongen groot gebracht. Dit jaar is het voltooide nest van de drijvers gegleden en hebben de Aalscholvers geen nieuwe poging ondernomen om een nieuw nest te bouwen.

Aalscholvers zijn als broedvogel uitermate schaars in Twente. Enkele jaren geleden was er ook kortstondig een kleine kolonie van 3 tot 4 nesten bij het Lonnekermeer. Inmiddels bestaat deze kolonie niet meer. De nieuwe locatie op de Oelemars is dus pas de tweede kolonie in Twente.

Kokmeeuwen

De Kokmeeuwen in het Haaksbergerveen dreigden de hoogveenvorming te verhinderen door eutrofiëring van de vennen. Dit gevaar is nu van de baan. Vermoedelijk zijn de vogels uiteindelijk naar het naburige Zwillbrocker Venn in Duitsland uitgeweken, waar zich duizenden broedparen ophouden. In het Wierdense Veld is een nieuwe kolonie ontstaan.

Contact

Voor alle kolonievogeltellers die aan deze tellingen hun bijdrage hebben geleverd uiteraard mijn hartelijke dank. Ook lovenswaardig is dat de gegevens al vaak direct na de tellingen bij Sovon bekend waren.

Ben Hulsebos, Districtscoördinator Sovon Twente
benhulsebos@home.nl

Meer kolonienieuws: Eindelijk dit jaar toename Blauwe Reigers in Twente »