Blauwe Reiger

Toename van Twentse Blauwe Reigers

Na jarenlange terugval van het aantal Blauwe Reigers in de Twentse kolonies is er nu weer een licht herstel zichtbaar.

De terugval in 2009 bedroeg 18,5 %, in 2010 ongeveer 17 % en in 2011 was er een stabilisatie. In 2012 bedroeg de achteruitgang 14 % en in 2013 zelfs 15 %. De Twentse populatie is daarmee vergeleken met 2008 in vijf jaar tijd bijna gehalveerd. Dit jaar is deze dalende tendens doorbroken en is het aantal bewoonde reigernesten met 14 % toegenomen. De afgelopen zachte winter maakte dit herstel mogelijk, omdat er minder wintersterfte intrad.

Ontwikkeling aantal nesten van de Blauwe Reiger in Twente
Ontwikkeling aantal nesten van de Blauwe Reiger in Twente

 

In onderstaande tabel is een overzicht te zien van de Twentse kolonies. De kolonie in Markvelde is helaas niet meer toegankelijk voor tellers.

Tabel Twentse Kolonies Blauwe Reiger

Voor alle kolonievogeltellers die aan deze tellingen hun bijdrage hebben geleverd uiteraard mijn hartelijke dank. Ook lovenswaardig is dat de gegevens al vaak direct na de tellingen bij Sovon bekend waren.

Contact

Ben Hulsebos, Districtscoördinator Sovon Twente
benhulsebos@home.nl

Meer kolonienieuws: aalscholver- en kokmeeuwenkolonies »