Kandidaten voor de Sovon-Vrijwilliger van het jaar en de stimulansprijs gezocht

Sovon is trots op wat we met z’n allen bereiken. De bijdrage van alle vrijwilligers is daarbij belangrijk.

Vrijwilliger van het jaar 2021 | Jan Beekman
Vrijwilliger van het jaar 2021 | Jan Beekman

Om die bijdrage te eren kennen we onder andere onze Wall of Fame voor vogelaars die al 25 jaar of langer tellen voor Sovon en reiken we jaarlijks de prijs voor de Vrijwilliger van het Jaar uit. Sinds vorig jaar voegen we daar nu een nieuwe prijs aan toe, de stimulansprijs. Een speciale prijs voor startende vrijwilligers die blijk geven van bijzondere inzet en enthousiasme.

Aanmelden kandidaten kan tot en met 25 september.

Vrijwilliger van het Jaar

Vorig jaar viel deze eer te beurt aan Jan Beekman van de zwanenwerkgroep van de Avifauna Groningen. Maar wie wordt zijn opvolger? Voor de dertiende keer zijn we op zoek naar bijzondere vrijwilligers die in aanmerking komen voor deze titel. We zoeken kandidaten die zich op een opmerkelijke en belangeloze manier inzetten voor vogelonderzoek. Dat hoeft niet perse al tientallen jaren achtereen, ook kandidaten die in een wat kortere periode iets bijzonders hebben neergezet komen in aanmerking. Kent u zo’n vrijwilliger die enthousiast alle energie en tijd steekt in een of meerdere Sovon-telprojecten? Of zich op een andere manier verdienstelijk maakt voor vogels en vogelonderzoek? Meld hem of haar dan aan! Na twaalf heren zou de jury het bijzonder leuk vinden om de prijs aan een vrouw te overhandigen (want ze zijn er, heus!), maar mannelijke kandidaten zijn natuurlijk ook welkom.

Starterstalent gezocht

De vrijwilliger van het jaar is vaak iemand met een jarenlange staat van dienst. Maar er zijn natuurlijk ook actieve vrijwilligers die in een korte tijd blijk geven van een bijzondere inzet en veel enthousiasme. Met de Vincent Sanders uit de Ooijpolder hadden we vorig jaar een prachtig voorbeeld van jong talent.

De prijs kan natuurlijk gaan naar jong talent, maar zeker niet alleen. Ook mensen die pas op latere leeftijd in de gelegenheid zijn gekomen om zich met het ‘vogeltelwerk’ bezig te houden kunnen in aanmerking komen voor deze prijs. Enthousiaste starters zijn belangrijk en kunnen een voorbeeld zijn voor toekomstige tellers.

 

Meer informatie op onze website voor de reglementen en het aanmeldformulier of via Carolyn Vermanen (carolyn.vermanen@sovon.nl). Aanmelden kan tot en met 1 oktober.

Visitekaart

Carolyn Vermanen

Afdelingshoofd en MT-lid
Carolyn Vermanen
PR & communicatie, Educatie, Programma- en projectmanagement, Werken met en voor vrijwilligers, Management van non-profitorganisaties