Er vliegen weer Kruisbekken

Twee jaar geleden beleefden we een behoorlijke influx van Kruisbekken - en in hun kielzog Grote Kruisbekken. Meestal blijft het dan enkele jaren rustig, maar momenteel (half juni 2015) zijn er tekenen van een nieuwe influx.

De trektellers zagen in juni al verschillende malen mooie aantallen passeren. Het ging soms om meer dan 50 vogels per telling, zoals op 11 juni op de Maarnsche Berg (62), op 12 juni op De Vulkaan bij Den Haag (74) en Berkheide (82), en op 17 juni bij Wildervank (129) (bron: trektellen.nl).

Losse meldingen
Ook het aantal losse meldingen is veelbelovend. In de eerste 18 dagen van juni 2015 zijn Kruisbekken al gemeld uit ca. 220 kilometerhokken; het ging in totaal om een dikke 2200 exemplaren. Een jaar eerder leverde dezelfde periode van juni een totaal van 266 Kruisbekken in 83 kilometerhokken op (bron: waarneming.nl).

Ook late broedgevallen mogelijk
De Kruisbekken die momenteel ons land binnenstromen, zijn vogels die het elders in Europa en Rusland lastig kregen door voedseltekort. Ze zullen in ons land bijspijkeren of doortrekken, al naargelang de voedselsituatie in ons land. Broedgevallen in ons land vinden vrijwel per definitie plaats in de nawinter en het vroege voorjaar. Broedgevallen in de zomer zijn echter niet uitgesloten en lijken recent zelfs iets vaker vastgesteld te worden. Let dus op of je aanwijzingen voor een broedgeval vindt of wellicht later in het seizoen een familie met pas uitgevlogen jongen. Kijk eventueel nog eens op het tabblad telrichtlijnen van de soortpagina.