Eerste koekoek is onderweg!

Hoewel de winter nog niet voorbij is, begint het bij menigeen toch al te kriebelen. Het voorjaar is in aantocht. En dat betekent dat de zomervogels weer terugkeren, waaronder de Koekoek. De eerste gezenderde Koekoek is inmiddels onderweg.

Het jaar 2017 staat in het teken van de Koekoek. In samenwerking met Vogelbescherming Nederland en met ondersteuning van Waarneming.nl proberen we kennishiaten omtrent de Koekoek te ontrafelen. We roepen iedereen op om alle waarnemingen van een Koekoek online door te geven. Mocht je een jonge Koekoek zien in het veld, let dan speciaal goed op wat de waardvogel is, maar daar over later in het seizoen meer.

Zenderonderzoek in Engeland

Vanaf medio april verwachten we ‘onze’ Koekoeken terug in Nederland. Dankzij zenderonderzoek van de BTO krijgen we een idee hoe het met ‘onze jongens’ in Afrika staat. Sinds 2011 zijn er een aantal mannetjes Koekoeken in Engeland gezenderd en daarvan zijn er nog acht online te volgen. In Engeland gaat de Koekoek, net als in ons land, hard achteruit. De stand is daar in 20 jaar tijd gehalveerd. Vandaar het zenderonderzoek. Ze hebben allemaal een naam gekregen, zo heet er eentje David en een andere Peckham.

Congobekken

Op de site is te zien dat ze momenteel verblijven in het Congobekken, waar ze via soms heel verschillende wegen naartoe getrokken zijn om te overwinteren. In maart zullen ze langzaam richting de broedgebieden vertrekken om daar vanaf half april aan te komen voor een verblijf van soms nog geen drie maanden. Deze gezenderde exemplaren zullen zeer waarschijnlijk weer naar hun broedgebied in Engeland gaan waar de vrouwtjes hun eieren in andermans nest leggen.

‘Selborne’ is onderweg

Op 15 febr. jl. blijkt dat Selborne, een van de mannetjes, onderweg is naar het noorden. Zijn zogenaamde ‘loop migration’ verloopt op spectaculaire wijze, want hij is bij Gabon de zee opgevlogen, heeft op een eiland overnacht en is nu via Ghana in Guinee aangekomen. Al met al dus geruime tijd boven open water gevlogen om over te steken naar West-Afrika. Op de weg terug dus!

 

Vliegende Koekoek | Foto: Harvey van Diek

 

Voorjaarstrek

Hopelijk verloopt de voorjaarstrek voorspoedig. Bij de trek naar het noorden moeten ze wederom de Sahelzone over en het is altijd spannend hoe ze daar overheen komen. Het lijkt een redelijk natte winter te zijn geweest in de Sahel en we zijn natuurlijk benieuwd of zich dit vertaalt in een wat aantrekkende stand. Dat zullen we pas later in het jaar weten. Nu volgen we vooral hun verblijf en trekbewegingen in Afrika. Kijk mee via de website van BTO over de gezenderde Koekoeken.

Hou de site www.sovon.nl/jaarvandekoekoek in de gaten voor meer info.