Jaar van de Koekoek | Harvey van Diek | Sovon en Vogelbescherming

Jaar van de Koekoek - 2017

Het aantal koekoeken neemt al decennialang in aantal af. Waarom precies weten we niet.

In 2017 stond de soort centraal in het Jaar van de Koekoek. Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland vroegen zoveel mogelijk aandacht voor de Koekoek. Het jaar is afgesloten met een literatuurstudie. 

Zie ook

Schaarse broedvogel

Koekoek! Het prachtige geluid van de mannelijke koekoek horen we steeds minder. Net zoals het “gebubbel” van het vrouwtje. De Koekoek is tegenwoordig een schaarse broedvogel. De hoogste dichtheden vinden we nog in open natuurgebieden: duinen, moerassen, heide en hoogvenen:

Verspreiding Koekoek Sovon

Verwachte aantal broedparen per kilometerhok


Onderstaande kaart laat zien dat er slechts enkele gebieden zijn waar het aantal koekoeken stabiel is gebleven, of zelfs is toegenomen.  

Veranderingskaart Koekoek Sovon

Afname (rood) en toename (blauw) aantal koekoeken ten opzichte van broedvogelatlas 1998-2000

 

Meer informatie over de Koekoek »

Oorzaken achteruitgang

Waarom neemt het aantal Koekoeken af? Het antwoord daarop is niet bekend, want complex. Zo zijn de aantallen van diverse soorten waardvogels, zoals Graspieper en Gele Kwikstaart afgenomen. Maar vlak ook de gevaren van de jaarlijkse trektocht naar het steeds verder ontboste Afrika niet uit. Overleven genoeg koekoeken deze periode? Ook zijn er aanwijzingen dat de warmere voorjaren invloed hebben; waardvogels beginnen eerder met broeden en Koekoeken komen wellicht te laat aan.

Koekoek beschermen

Willen we de Koekoek beschermen, dan moeten we eerst weten waar we op in moeten zetten. Daarom hebben Sovon en Vogelbescherming in 2017 alle beschikbare data uit verschillende meetnetten, waaronder Vogelatlas en BMP, op een rij gezet. Een grondige analyse moet zorgen voor duidelijke aanknopingspunten.

Waar zijn Koekoeken geteld in 2017?

some_text

Fotogalerij Koekoek

 

Foto Koekoek Instagram @marjali09 #jvdkoekoek Sovon
Koekoek, gemaakt door @marjali09 (instagram)
Tekening Ingrid Vaane Jaar van de Koekoek Sovon
Tekening Ingrid Vaane Jaar van de Koekoek Sovon
Sticker Jaar van de Koekoek Dopper Harvey van Diek Sovon
Sticker Jaar van de Koekoek op Dopper | Foto Harvey van Diek