Jaar van de Koekoek | Harvey van Diek | Sovon en Vogelbescherming

Jaar van de Koekoek

Het aantal koekoeken neemt al decennialang in aantal af. Waarom precies weten we niet.

In 2017 vragen Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland zoveel mogelijk aandacht voor de Koekoek. Inmiddels zijn bijna alle Koekoeken dit jaar alweer uit ons land vertrokken. Maar we gaan nog even door! Help je mee? 

Laatste nieuws Jaar van de Koekoek

Waar zijn Koekoeken geteld in 2017?

some_text

 

Schaarse broedvogel

Koekoek! Het prachtige geluid van de mannelijke koekoek horen we steeds minder. Net zoals het “gebubbel” van het vrouwtje. De Koekoek is tegenwoordig een schaarse broedvogel. De hoogste dichtheden vinden we nog in open natuurgebieden: duinen, moerassen, heide en hoogvenen:

Verspreiding Koekoek Sovon

Verwachte aantal broedparen per kilometerhok

Onderstaande kaart laat zien dat er slechts enkele gebieden zijn waar het aantal koekoeken stabiel is gebleven, of zelfs is toegenomen.  

Veranderingskaart Koekoek Sovon

Afname (rood) en toename (blauw) aantal koekoeken ten opzichte van broedvogelatlas 1998-2000

 

Meer informatie over de Koekoek »

 

 

Oorzaken achteruitgang

Waarom neemt het aantal koekoeken af? Het antwoord daarop is niet bekend, want complex. Zo zijn de aantallen van diverse soorten waardvogels –graspieper, gele kwikstaart –afgenomen. Maar vlak ook de gevaren van de jaarlijkse trektocht naar het steeds verder ontboste Afrika niet uit. Overleven genoeg koekoeken deze periode? Ook zijn er aanwijzingen dat de warmere voorjaren invloed hebben; waardvogels beginnen eerder met broeden, koekoeken komen wellicht te laat aan.

Koekoek beschermen

Willen we de koekoek beschermen, dan moeten we eerst weten waar we op in moeten zetten. Daarom zetten Sovon en Vogelbescherming in 2017 alle beschikbare data uit verschillende meetnetten, waaronder Vogelatlas en BMP, op een rij. Een grondige analyse moet zorgen voor duidelijke aanknopingspunten.

Aandacht 

Bovenal willen we in het Jaar van de Koekoek zoveel mogelijk aandacht voor de Koekoek genereren. 

  • Deel je waarnemingen en laat andere mensen kennis maken met de Koekoek, bijvoorbeeld door een excursie tijdens de Nationale Vogelweek te organiseren.
  • Vraag stickers aan en deel ze uit
  • Download en verspreid flyers en stickers 
  • Deel foto's van de Koekoek via #jvdkoekoek op instagram, twitter en/of facebook. Mooie en bijzondere foto's gebruiken we met naamsvermeldingen in PR-uitingen en lezingen en plaatsen we in de eregalerij

Fotogalerij Koekoek

Foto Koekoek Instagram @marjali09 #jvdkoekoek Sovon
Koekoek, gemaakt door @marjali09 (instagram)
Tekening Ingrid Vaane Jaar van de Koekoek Sovon
Tekening Ingrid Vaane Jaar van de Koekoek Sovon
Sticker Jaar van de Koekoek Dopper Harvey van Diek Sovon
Sticker Jaar van de Koekoek op Dopper | Foto Harvey van Diek