Eerste arctische ganzen gearriveerd

Tegenwoordig kunnen we eind september al grote aantallen van arctische ganzensoorten als Kleine Rietgans en Kolgans verwachten. Zet die trend dit jaar door?

Eerste Kleine Rietganzen arriveren in Fryslan

Waarnemingen van 53 overvliegende Kleine Rietganzen in Haren (Gr.) en een groep van 38 aan de grond in Fryslan (www.waarneming.nl) op 20 september vormen de eerste waarnemingen van trekkende Kleine Rietganzen in het najaar van 2014. Op 22 september zag ook de eerste trektelpost (Eemshaven) Kleine Rietganzen passeren (www.trektellen.nl). Aan het eind van de dag werd in Fryslan in een groep van 350 vogels de eerste halsband van het seizoen afgelezen (www.geese.org).

De aankomst in Nederland valt goed samen met de eerste trekkers op 22-23 september op het Duitse eiland Sylt (www.ornitho.de), dat strategisch gelegen is op de trekroute van Denemarken naar Fryslan. Hoeveel Kleine Rietganzen dit jaar naar Fryslan zullen komen, zullen de watervogeltellingen in oktober en november en de internationale telling begin november uitwijzen. In de afgelopen jaren namen de aantallen sterk af doordat steeds meer vogels in Denememarken bleven pleisteren.

Kolganzen arriveren mondjesmaat

Waarnemingen van trekkende Kolganzen werden tot dusverre nog maar mondjesmaat gedaan. De trektelposten zagen tot en met 22 september nooit meer dan 8 vogels op een dag (19 september). Aan de grond werden tot dusverre eveneens weinig opvallende concentraties gezien (Kolganzen komen ook als broedvogel voor en waarnemingen kunnen dus betrekking hebben op broedvogels).

Alleen in Duitsland werden vanaf 18 september de nodige groepen gesignaleerd, maar slechts in kleine aantallen (maximum 42) en vooral beperkt tot Mecklenburg-Vorpommern. Waarnemingen van families aan de Niederrhein op 20 september suggereren dat ook daar kleine groepjes arriveerden.

Toendrarietganzen zijn in Duitsland beduidend talrijker op dit moment. Sinds 14 september wordt deze soort in toenemende gezien in Brandenburg en aan de Elbe op de grens van Niedersachsen en Mecklenburg-Vorpommern (groepen tot 800 individuen). Van deze soort werden ook de eerste halsbanden (4 verschillende vogels) afgelezen. Halsbanden van Kolganzen werden nog niet afgelezen (afgezien van enkele overzomeraars).

In het najaar van 2013 arriveerden vooral vanaf 25 september grote aantallen Kolganzen. Deze vroege aankomst past in een tendens naar een steeds vroegere aankomst in het najaar. Met de tegenwind die de vogels momenteel in NW-Rusland en de Baltische staten tegenkomen, zal de aankomst van grote aantallen dit najaar wellicht op een later moment plaatsvinden.