Kleine Rietgans

Wetenschappelijke naam

Anser brachyrhynchus

Engelse naam

Pink-footed Goose

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :860
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

4000-8200 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

10.900-22.000, okt-nov (2012-2017)

Tijd van het jaar

Half september tot in april, hoogste aantallen oktober-november.

Tijd van de dag

Van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken; eerste oriëntatie van voedselgebieden vaak mogelijk via bezoek slaapplaats in de ochtend
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- Oppassen voor verstoring (niet te dicht naderen, geen lawaai)

Bijzonderheden

- Op vaste pleisterplaatsen in Friesland meestal in enkele grote concentraties (vaak >1000 vogels), soms gemengd met Kolgans of Brandgans.
- Daarbuiten vaak ook solitair in groepen Toendrarietgans
- Foerageert vrijwel uitsluitend op grasland maar incidenteel ook op akkers met oogstresten (maïs)
- Drinkvluchten naar open water
- Grote aantallen vaak maar kort aanwezig (oktober-november)
- Maak eventueel onderscheid tussen eerste winter vogels en oudere dieren, eerste winter vogels goed herkenbaar tot en met november/december
- Let op halsbanden (zie www.geese.org )

Tijd van het jaar

Half september-maart, hoogste aantallen oktober-november.

Tijd van de dag

Avond: van 1 uur voor zonsondergang tot 1,5 uur erna
Ochtend: van 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur erna
Beste tellen in ochtend (aankomst ’s avonds vaak nog in donker)

Aanwijzingen

- Slaapplaats lokaliseren door volgen van slaaptrek in avond (richting belangrijk!) of evt. gericht bezoeken van geschikte locaties rond zonsondergang
- Oppassen met voorverzamelplaatsen (vogels verkassen nog)
- Zoek telpunt met goed uitzicht op aan/afvliegende vogels
- Tegenlicht prettig want houdt vogels langer zichtbaar
- Grote slaapplaatsen met meerdere mensen tellen
- Vogels arriveren bij helder weer gemiddeld later dan bij donker weer
- Bij aanvang van telling aanwezige vogels noteren
- Vervolgens aan- of uitvliegende vogels noteren

Bijzonderheden

- Slaapplaats doorgaans groot open water, soms op ondergelopen graslanden
- Vogels op gemengde slaapplaatsen doorgaans nog vrij goed herkenbaar (korte hals, roep etc.)
- Bij strenge vorst en bevroren water soms op ijs slapend, soms verkassend naar open water
- Soort overwintert en slaapt op traditionele plekken