Dieptepunt voor Kwartelkoning

Dankzij twee nachtelijke simultaantellingen voor de soort en enkele aanvullende waarnemingen van waarneming.nl staat de teller nu op 36 roepende Kwartelkoningen in 2017. Sinds 1980 hebben we nog nooit zo’n laag aantal vastgesteld.

Aantallen en verspreiding

Half juli verscheen de tweede nieuwsbrief van de telling van de Kwartelkoning en toen stond de teller op 32. Gelukkig zijn er daarna nog een aantal aanvullingen binnengekomen, waardoor we nu op 36 staan. Maar evengoed is het de vraag of we het voorlopige laagterecord van 1996 (41) nog gaan halen. Als we naar de verspreiding kijken valt op dat ruim 80% is vastgesteld in Groningen en het aangrenzende deel van Drenthe. In het rivierengebied zijn nauwelijks Kwartelkoningen gehoord (zie kaartje).

Oorzaken?

Daarover is het speculeren. De droogte van het voorjaar kan meespelen. De soort houdt niet van natte voeten maar de droogte kan invloed hebben op voedsel, grasgroei en maaien. De aantallen bij onze buren in Duitsland lijken vergelijkbaar met vorig jaar toen er bij ons bijna 120 zijn vastgesteld. Maar dat was wel het jaar dat bij ons veel uiterwaarden in juni zijn ondergelopen, dus nadelig voor de reproductie. Tot slot weten we nauwelijks iets over trek en de omstandigheden in de overwinteringsgebieden in Afrika.

Tellen

Veel uiterwaarden en geschikte akkergebieden worden jaarlijks twee keer geteld door een vaste groep vrijwilligers. Die tellingen leveren een redelijk goed beeld op van de aantallen en worden aangevuld met losse meldingen van waarneming.nl. Wil je ook een vastomlijnd gebied tellen? Neem dan even contact op met Jan Schoppers.

Bescherming

Kwartelkoningen zijn erg gebaat bij heel laat maaien van graslanden. Ook zijn ze gebaat bij stukken natuurbraak. Over beschermingsmaatregelen lees je meer in de onlangs verschenen brochure van Vogelbescherming, geschreven door Kees Koffijberg.

Meer lezen

Lees meer Europese informatie op deze pagina.