De hele Visdief is geteld

De uitdaging om vogelfiguren op de kaart te zetten in het lustrumjaar van Sovon dreef de Zeeuws-Vlaamse vogelaars naar buiten. In korte tijd liepen ze alle kilometerhokken van de Visdief af en deden daar een vogeltelling. Voor 1 april lukte het om de laatste hokken via LiveAtlas geteld te hebben.

Huub Bun en Dries De Meulenaere
Dries De Meulenaer en Huub Bun op het schor van het Verdronken land van Saefthinge.

‘We hebben elkaar een beetje gek gemaakt’, zegt Eric Marteijn. Hij belt net nadat het laatste kilometerhok van de Visdief is geteld door Huub Bun. Die is samen met Dries De Meulenaer bij laag water door de droogvallende geulen en het schor getrokken om het uiterste puntje van het Verdronken land van Saefthinge te tellen. Het weer zat niet mee. Ondanks veel wind en regen werd de klus geklaard: de hele figuur van 152 kilometerhokken was vóór 1 april geteld voor de Sovon lustrumchallenge.  

Visdieffiguur
De figuur van de Visdief in Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit 152 hokken van een vierkante kilometer.

Akkerwoestijn

Eric Marteijn pakte de handschoen samen met Bert van Broekhoven op. Ze zijn beide aangesloten bij een vogelwerkgroep in de regio, respectievelijk ’t Duumpje en De Steltkluut. Eind januari begonnen ze de kilometerhokken één voor één te tellen. Namens De Steltkluut hielpen ook Marian Sponselee, Ria van Minnen en Wally Baaten intensief mee. Eric: ‘In de vogelrijke hokken telden we een uur. Maar sommige hokken met akkers wat korter, omdat daar erg weinig zit. Je zou daar in februari écht niets extra’s meer zien als je er langer blijft staan. Ik noem dat akkerwoestijn.’

Eric Marteijn
Eric Marteijn in actie. Foto: Caro van der Lijcke

Dorpen het leukste

De ‘jus’ zat ‘m volgens hem in de verrassingen: toch nog wat Ringmussen vinden, een Grote Gele Kwikstaart op een erf zien, dat soort werk. Of die Grote Pieper op een plek waar je anders geen vogels zou gaan kijken. ‘De dorpen waren het leukst. IJzendijke en Philippine bijvoorbeeld. Daar vond ik best veel soorten. Bert had ook hokken met meer watervogels, bijvoorbeeld bij de Margarethapolder. In de kale polders zag hij diverse Bruine en Blauwe Kiekendieven en een paartje overwinterende Roodborsttapuiten, altijd leuk.’ Binnenkort gaat hij Eric voor het eerst ook beginnen met tellingen voor het Meetnet Urbane Soorten (MUS). En Bert is al weer volop bezig met tellingen in zijn BMP-gebieden. Als trekteller zijn beiden ook zeer regelmatig op een trektelpost te vinden. Eric bij Breskens en Bert bij de Margarethapolder. ’We stoppen dus nu even met de kilometerhokken van LiveAtlas, omdat de broedvogeltellingen en de voorjaarstrek nu beginnen.’ 

Tellers in Zeeuws-Vlaanderen
Marian Sponselee, Wally Baaten, Ria van Minnen en Bert van Broekhoven van vogelwerkgroep De Steltkluut na een zoveelste telling. Foto: Bert van Broekhoven

Nog een keer

De meeste leden van de vogelwerkgroep bleken al druk genoeg met de broedvogeltellingen te zijn. Toch lukte het om wat vogelaars mee te krijgen. En alsof één Visdief nog niet genoeg is: er zijn plannen om na het broedseizoen de hele figuur nog een keer te tellen. ‘Dan hopen we vogelaars mee te nemen die LiveAtlas nog niet kennen, om ze zo ook te interesseren voor dit soort tellingen. En misschien zit er nog wel een najaarsoffensief in en gaan we nog een keer. Dat percentage op de website werkt wel, hè! 

 

Impressie

Vogelteller in actie

De vogelbevolking van ons land is voortdurend in beweging. Deze ontwikkelingen brengen we samen in beeld in de LiveAtlas, de laagdrempeligste manier om mee te doen aan vogeltellingen.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
3 out of 5 stars