Bonte Vliegenvanger terug na lange trektocht

Het gaat bijzonder hard momenteel met de zomervogels, iedere dag komen er vele aan. Ook Bonte Vliegenvangers worden volop gezien.

In de eerste twee weken van april werden op waarneming.nl Bonte Vliegenvangers gemeld uit ca. 230 kilometerhokken. Dat is het hoogste aantal uit de laatste vijf jaren, waarin 2013 met 30 hokken een dieptepunt vormde.

Broedvogels er vroeg bij

De eerste Bonte Vliegenvangers worden voornamelijk uit broedgebieden gemeld. Vergelijk het kaartje uit de eerste twee weken van april 2016 in waarneming.nl met de meest recente broedvogelkaart, die van de Vogelatlas. Of met die van rond de eeuwwisseling, bij de vorige atlas.

Vroeg broedseizoen op komst?

Misschien gaan de Bonte Vliegenvangers dit jaar ook een stuk eerder tot broeden over dan verleden jaar. Toen kwamen ze vrij laat aan (97 kilometerhokken in de eerste twee aprilweken). Dat werd gevolgd door een broedseizoen dat aan de late kant was met een gemiddelde eerste eileg op 6 mei. In dat jaar waren de legsels ook wat kleiner dan gewoonlijk, zo blijkt uit het jaarverslag van NESTKAST.

Geweldige trekvlucht

De vroege of juist late aankomst heeft natuurlijk veel van doen met de weersomstandigheden onderweg. Onze Bonte Vliegenvangers overwinteren ten zuiden van de Sahara. Met geolocators uitgeruste vogels bleken non-stop vluchten van 40-60 uur te maken. Ze namen de barrière van de Sahara in één keer en begonnen hun vlucht tot wel 500 bezuiden de grote zandbak, rechtstreeks vanuit de winterkwartieren.

Nieuw bewijs voor oude veronderstellingen

Meer details zijn te lezen in het artikel waarin Janne Ouwehand en Christiaan Both verslag doen van de geloggerde (Drentse) Bonte Vliegenvangers. Het idee van een non-stop vlucht over de Sahara is niet nieuw, Moreau suggereerde het al in 1972. Maar in recente tijden werd daaraan getwijfeld en gingen de gedachten uit naar een vlucht met onderbrekingen aan de grond, om bij te komen. De nieuwste bevindingen geven duidelijk anders aan. De auteurs veronderstellen dat deze strategie ook voor andere zangvogels opgaat.