Baltsende Krakeenden

Veel eendensoorten hebben het voorjaar in de kop, en zo ook de Krakeend. Het is een genot om een baltsend groepje bezig te zien, iets dat momenteel op allerlei ondiepe wateren zichtbaar is.

Het spektakel begint vaak met een dame die luid begint te kwaken. Blijkbaar een signaal voor allerlei heren om zich van hun beste kant te laten zien. Ze blazen zich op, schudden met de kop, spetteren met water...geen middel blijft onbeproefd om indruk te maken. Het vervolg is meestal een wilde achtervolgingsvlucht.

Succesvolle eend

Een halve eeuw geleden was de Krakeend nog een tamelijk zeldzame en alleen regionaal voorkomende broedvogel. Dat is veranderd, en hoe! Weinig vogelsoorten lieten zo'n consequente toename zien als de Krakeend,kijk maar eens op de soortpagina (onder Aantalsontwikkeling). En speel eens met de verschillen per provincie. Je zult zien dat de trend overal oploopt, maar in sommige provincies nu wat lijkt af te zwakken terwijl hij in andere stug doorzet.

Inmiddels heel gewoon

De huidige verspreiding kent concentraties in de waterrijke delen van West- en Noord-Nederland, zo blijkt ook uit de kaarten voor de nieuwe Vogelatlas. Het neemt niet weg dat de Krakeend tot op de zandgronden bijna overal te vinden is waar geschikte ondiepe wateren aanwezig zijn. Binnen enkele tientallen jaren van zeldzaamheid naar een bijna gewone vogel, een echt succesverhaal. Vergelijk dat eens met de trend van de Wilde Eend; een oerhollandse en nog steeds erg talrijke vogel die het echter, ondanks zijn grote aanpassingsvermogen, blijkbaar lastig heeft.