Agenda

 • Vogelteller in actie

  In het voorjaar van 2024 organiseren Sovon, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de cursus Broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode in de Zuidwest-Drenthe. De cursus is een combinatie van vijf theorieavonden en vier praktijkochtenden in het veld onder leiding van een ervaren broedvogel-teller. Tijdens de vroege ochtenden ga je in een klein groepje op pad en breng je de opgedane kennis meteen in de praktijk.

 • vogelaar kijkt en zoekt

  In het voorjaar van 2024 organiseert Sovon weer een cursus broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode in Fryslân. Deze cursus is voor vogelaars die het leuk vinden om te leren inventariseren en daarmee aan de slag te gaan. Om je te informeren over de opzet van de cursus en wat er allemaal komt kijken bij het inventariseren, is er op donderdagavond 1 februari een online informatieavond (20.00-21.00).

 • Broedvogeltellers

  Eind maart 2024 start de Vogelwerkgroep Amsterdam in samenwerking met Sovon een cursus broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode. Ieder voorjaar gaan in heel Nederland ruim 2.000 vrijwilligers op pad om de broedvogels in hun ‘eigen’ gebied in kaart te brengen. Ook onze vogelwerkgroep kent een flink aantal BMP-tellers. Doe je mee?

 • Cursisten online in het veld 2

  In het voorjaar van 2024 organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland samen met Vogelwerkgroep Arnhem de cursus ‘Broedvogels inventariseren volgens de methode van het Broedvogel Monitoring Project (BMP)’. Het doel van de cursus is om vogelaars uit de regio op te leiden zodat ze zelf broedvogels kunnen tellen op bijvoorbeeld de ZO-Veluwe/Veluwezoom of in de polders.

 • Steekproeftelling, ganzen en zwanen Hoogwater Harlingen: 13:43u - 94

 • Monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling

 • Telling Brand- en Rotgans Hoogwater Harlingen: 07:10u – 47/19:21u - 98

 • Telling Brand- en Rotgans

 • Integrale Waddentelling Hoogwater Harlingen: 12:47u – 102

 • Selectie van monitoringgebieden

 • Steekproeftelling Hoogwater Harlingen: 11:50u – 105

 • Selectie van monitoringgebieden