Agenda

  • Het Broedvogel Monitoring Project (BMP) van Sovon brengt de ontwikkeling van aantallen en verspreiding van vogelsoorten in kaart. Tijdens deze excursie wordt de methodiek van het inventariseren van broedvogels uitgelegd, waarbij extra aandacht is voor herkenning van de diverse vogelgeluiden. Daarnaast wordt ook uitleg gegeven over de recente natuurontwikkeling in de Millingerwaard.

  • Lezingen volgen tijdens de Landelijke Dag

    De Landelijke Dag van Sovon is de dag voor actieve vogelaars in Nederland met een inspirerend programma met lezingen van goede sprekers, een beursvloer met meer dan 60 standhouders en vele ontmoetingen.