Prioritering voor locaties draadmarkeringen

TenneT beheert een uitgebreid netwerk aan hoogspanningsmasten en -verbindingen voor het transport van stroom. Bovengrondse hoogspanningsverbindingen vormen op twee manieren een gevaar voor vogels: aanvaringen met hoogspanningsverbindingen en aantasting van de habitatkwaliteit door bijvoorbeeld verstoring.

Met name aanvaringen met hoogspanningsverbindingen vormen een groot risico voor hier verblijvende en overtrekkende vogels. Vogels zien deze draden veelal niet of te laat en vliegen er tegenaan, wat meestal direct dodelijk is of dusdanige verwondingen veroorzaakt dat de vogel later alsnog overlijdt. TenneT wil meer aandacht besteden binnen hun beleid aan het verantwoord en proactief omgaan met het voorkomen van draadslachtoffers.

Op een deel van de bestaande hoogspanningsverbindingen hangen reeds markeringen om de draden beter zichtbaar te maken. TenneT wil onderzoeken of op de nog niet gemarkeerde tracés meer markeringen aan brengen nuttig zou kunnen zijn, waarbij in dit stadium de prioriteit ligt op de locaties waar de meeste winst te behalen is m.b.t. het reduceren van aanvaringsslachtoffers.

Ten behoeve hiervan heeft TenneT aan Sovon gevraagd om in beeld te brengen waar binnen Nederland hoogspanningsverbindingen de grootste risico’s voor vogels opleveren op basis waarvan de prioriteiten voor maatregelen gemotiveerd kunnen worden getroffen.