Lezingen Landelijke Dag 2023

Een inspirerend programma met lezingen van goede sprekers. Met speciale aandacht voor het vijftigjarig bestaan van Sovon, langjarig telwerk in Afrika en voor de verbindingen die vogels leggen. Ook zijn er signeersessies van auteurs van vogelboeken.

Bijna alle sprekers van de Landelijke Dag zijn inmiddels bekend. Bekijk hier de samenvattingen van de verhalen die ze gaan vertellen. Er zijn drie zalen: twee met een programma van 50 jaar Sovon en één met het programma Vogels als verbinders van de NOU.

Programma Sovon

Killian Mullarney in actie

10.15 - 11.00 (grote zaal) In deze Engelstalige lezing van 45 minuten neemt de bekende vogelillustrator Killian Mullarney je mee in vijftig jaar bespiegelingen op vogeldeterminatie. Killian zal laten zien hoe grondig de aanpak van vogeldeterminatie...

Leo Zwarts in actie

14.25-15.10 (grote zaal) Vogelaars zoeken vogelrijke plekken op. Maar als je wilt weten hoe vogels zich verspreiden en in welke dichtheden ze voorkomen, is het nodig om systematische metingen te doen op willekeurig gekozen plekken. Die benadering...

Riyan-vd-Born

Inzichten uit een Europees onderzoek. 14.15 - 14.45 (kleine zaal) In deze lezing vertelt Riyan van den Born over het Europese project Envirocitizen, waarin ze onderzoek deed naar vogels tellen en vogels ringen als ‘citizen science’ activiteiten. In...

Ruurd Noordhuis in actie

Gaat het Markermeer-systeem de goede kant op? 13:30 - 14:00 (kleine zaal) In het Markermeer is de vogelbevolking duidelijk diverser geworden door natuurontwikkeling, met name door de grotere projecten Marker Wadden en Trintelzand. Van habitats die...

Romke op Westhoek

10.15 - 11.00 (kleine zaal) Nadat de Lauwerszee in 1969 van de Waddenzee werd gescheiden, ontwikkelde zich in relatief korte tijd een indrukwekkend en veelzijdig zoetwatermoeras. Daarin floreerden aanvankelijk pioniersoorten en weidevogels, waarna...

Christiaan Both

13:40 - 14:10 (grote zaal) Door klimaatverandering begint het voorjaar steeds eerder, en voor trekvogels is het niet altijd gemakkelijk om hun aankomst voldoende te vervroegen. In plaats daarvan zouden ze kunnen kiezen om verder naar het noorden te...

Marc van Roomen telt in Afrika

10 jaar tellen in West-Afrika 15:20 - 15:50 (grote zaal) Toen de Waddenzee werd aangewezen als Werelderfgoed in 2009, kwam daar de sterke aanbeveling bij om extra bescherming en onderzoek langs de gehele Oost-Atlantische vliegroute (flyway) uit te...

Roos Reinartz

15.10 - 15.40 (kleine zaal) Al ruim 20 jaar zetten Sovon en Vogelbescherming Nederland gezamenlijk elk jaar een andere vogelsoort in de schijnwerpers. Afgelopen jaren was het bijvoorbeeld de beurt aan de Scholekster, de Merel en de Wilde Eend. Welke...

De Verwonderaars

12.45 - 13.30 (grote zaal) Verwonderaars zijn al die mensen die oog hebben voor de natuur vlakbij. Het zijn de mensen die kijken en vragen, die tellen, turven en staven. De mensen die vertragen… weer kijken, weer turven, weer staven, en alsmaar...

Fien Oost

11.05 - 11.35 (kleine zaal) In 2016 startte het Interreg-project PARTRIDGE met als belangrijkste uitdaging om de biodiversiteit op boerenland te herstellen. Partners van 12 organisaties uit 6 landen formuleerden samen de doelen, de aanpak, de...

Ruud kijkt omhoog

11.15-11.45 (grote zaal) De vogelbevolking in Nederland verandert in hoog tempo. Voordat we het weten vergeten we hoe anders het was in 1900, in 1950, in 1980. Ons beeld van de natuur wordt bepaald door de jaren waarin we begonnen met vogels kijken...

vogelatlas Landelijke Dag 2018

11.55 - 12.35 (grote zaal) In 2023 bestaat Sovon Vogelonderzoek Nederland 50 jaar. Tijdens dit lustrummoment kijken we terug op 50 jaar vogels tellen en zetten we waarnemers in het zonnetje. Met enkele vertegenwoordigers uit het werkveld gaan we in...

Landelijke Dag van boven

In zaal 1.03 (eerste verdieping) kun je een gevarieerd programma verwachten met lezingen van aanbieders van reizen, optiek en boeken.

Programma Nederlandse Ornithologische Unie (NOU)

Piersma - na 20 jaar nog steeds door gruttos verbonden Jos Hooijmeijer links en TP rechts

10.15 - 11.00 (zaal NOU) Ik zie de Aarde als een planeet omsponnen door een web van virtuele draadjes. Die draadjes worden gevormd door de trekroutes van al die miljoenen individuele vogels die noord met zuid verbinden, oost met west, en het ene deel...

Kees Schreven

11.10 - 11.40 (zaal NOU) De Kleine Rietgans is weer in ons land, een vaste winterse verschijning. Ze komen hier sinds de jaren 50, maar tegenwoordig nemen ze hier weer af, steeds als reactie op wat er elders op de trekroute gebeurt. Via Noorwegen...

Monika Ballmann

15.15 - 15.45 (zaal NOU) In deze serie korte verhalen vertellen ringers en ringaflezers tijdens dit NOU-programma Vogels als verbinders over bijzondere ervaringen die ze met geringde individuen hebben gehad. Raak geïnspireerd door deze flitsende...

Petra de Goeij

14.20 - 15.05 (zaal NOU) Sinagote is een Lepelaar-vrouwtje van Vlieland met in haar naam het woordje ‘Sina’; de Bretonse naam van het dorp waar ze ieder najaar heen trekt. Sinagote is een Lepelaar met kleurringen om en een UvA-BiTS-zender, waardoor...

Roos Kentie

Van migratie tot populatieprocessen 13.35 - 14.05 (zaal NOU) Om populatieprocessen te kunnen begrijpen, moeten we individuen volgen. Grote meeuwen zoals Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen hebben het voordeel dat ze GPS-zenders kunnen dragen die...

Adriaan Guldemond

Wat is er veranderd? 15.55 - 16.25 (zaal NOU) Adriaan Guldemond & Rob Bijlsma Een vondst was het, een kaart met broedvogelinventarisaties in een gevarieerd bos op de Hoge Veluwe uit 1953. Precies zeventig jaar geleden. In de bibliotheek van de Hoge...

Signeersessies vogelboeken

signeersessie

Bij verschillende stands signeren auteurs hun vogelboeken. Hieronder staan de tijden. Stand Kosmos 11.00 - 12.00 - Killian Mullarney - illustrator van de Vogelgids van Europa Stand NOU 15.15 - 16.15 - Leo Zwarts - hoofdauteur van de special van het...