Vogelatlas

Van 2012 t/m 2015 zijn alle Nederlandse atlasblokken op winter- en broedvogels geteld. In 2016 zijn de laatste blokken onderzocht door een selecte groep vogeltellers. Tijdens de Landelijke Dag van 2018 presenteerden we het eindresultaat ('het boek'). De vele honderden tellers worden heel hartelijk bedankt voor hun waardevolle bijdragen. 

Ga na naar www.vogelatlas.nl voor meer informatie. Inmiddels is er een vervolg op het Vogelatlasproject: de LiveAtlas, waarvoor je deels volgens dezelfde methodiek gegevens kunt verzamelen.

Meedoen

De Vogelatlas heeft een vervolg in de vorm van LiveAtlas.