Landelijke Dag

De Landelijke Dag van Sovon is de dag voor actieve vogelaars in Nederland. De volgende editie is op zaterdag 26 november 2022.

Programma

Tijdens de Landelijke Dag kun je een inspirerend programma verwachten met lezingen van topsprekers. Dit jaar hebben we speciale aandacht voor soortgericht onderzoek en vogelgriep en zijn er parallelprogramma's van de Nederlandse Ornithologische Unie over verstoring en van de terreinbeherende organisaties over natuurbeheer. Meer informatie over de lezingen maken we binnenkort bekend.

Bekijk de lezingen van voorgaande jaren terug op ons YouTubekanaal.

Ingrid Tulp houdt haar lezing in de Reehorst
De cover van de Vogelbalans 2021

Boeken en Vogelbalans

Rond de Landelijke Dag verschenen er veel prachtige boeken over vogels. Zo presenteerden we Verschenen of verdwenen over 120 jaar broedvogels in beweging, en de Veldgids Vogels Vergelijken over lastige duo's. Eind december verscheen ook de Vogelbalans met het jaaroverzicht van de vogelstand in Nederland en daarnaast een speciaal themadeel over roofvogels.