Every bird counts

Sovon Birdresearch keeps up with the development of dutch bird species.

Vogeltje
From the field

Blackheads appear from everywhere

English english english

About Sovon

engels engels

Foto Larissa Geuke

De beoordeling van nieuwe stikstofbronnen vormt een knelpunt bij vergunningaanvragen in het kader van de Natuurbeschermingswet, omdat op veel plaatsen de stikstofdepositie nog steeds te hoog is.

Broedvogelteller in actie

Met het Broedvogel Monitoring Project (BMP) brengen we de aantallen en verspreiding van broedvogels in kaart.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
4 out of 5 stars
Pagina uit Verschenen of verdwenen

In Nederland broeden ruim 250 vogelsoorten. Dat aantal lijkt van jaar op jaar misschien stabiel maar niets is minder waar. De vogelbevolking van ons land is namelijk continue in beweging.

Merel is aan het badderen
Telproject

Jaar van de Merel

Tot de eeuwwisseling namen Merels toe, maar vanaf 2016 verdween bijna een derde van de populatie. Waarschijnlijk deels als het gevolg van het usutu-virus, maar de precieze oorzaken weten we niet. Deze plotselinge afname is reden om de Merel beter te gaan onderzoeken; we weten opmerkelijk weinig over deze soort, terwijl hij dicht bij ons leeft. Daarom roepen Vogelbescherming Nederland en Sovon in 2022 het Jaar van de Merel uit.

Nieuws

Verschenen of verdwenen broedvogels in NL

In het boek Verschenen of verdwenen beschrijven vogelonderzoekers welke vogels er in de afgelopen eeuw in Nederland verschenen en welke er juist niet meer te zien zijn.

Kenmerkende boom in het Buijtenland

Tijdens de Polderdag op zaterdag 2 juli 2022 beleef je de cultuurhistorische polder in Rhoon op allerlei manieren. Ga terug in de tijd en leer over de geschiedenis van de polder en krijg een doorkijkje naar de toekomst van dit bijzondere gebied.

Zonsondergang in Friesland

Op het programma staan boeiende lezingen en workshops over onder andere wilde bomen en struiken, slaapplaatstellingen van steltlopers en de herkenning van witjes (vlinders).

Nieuws en agenda
Mooi!

Onze website is vernieuwd. In de nieuwe vormgeving vind je hopelijk sneller informatie over onze telprojecten, onderzoek en vogelinformatie.