Zwartkopmeeuw bezet Ventjagersplaten

Een oorverdovend gemiauw van Zwartkopmeeuwen, een witte muur. Zo omschrijft Dirk van Straalen de enorme kolonie van zeker 1550 broedparen op de Ventjagersplaten. Het is de grootste kolonie ooit in de Delta. Tellers van Delta Project Management (DPM) besteden er dit voorjaar extra aandacht aan.

De populatie in het Deltagebied neemt flink toe door de vestiging van de enorme kolonie Zwartkopmeeuwen op de Ventjagersplaten. Zo’n grote concentratie is ook in het Nederlandse bolwerk van deze soort uniek. In Zeeuws-Vlaanderen zit volgens Van Straalen ook nog zeker 1500 paar. Zijn inschatting is dat in de hele Delta dit voorjaar meer dan 3000 broedparen zaten. Dat is nog exclusief de kolonies bij Antwerpen, die bij dezelfde populatie horen. 2013 was het laatste topjaar voor de Zwartkopmeeuw in de Nederlandse Delta: 2150 paar.

Broedsucces

In de kolonie lijkt het broedsucces goed. Van Straalen: ‘Op basis van de verhouding ongeringde/geringde juvenielen schatten we in dat er ongeveer 1600 jongen vliegvlug werden. Dat is 1 jong per paar en een prima broedsucces, ondanks het droge voorjaar. Toen de jongen werden grootgebracht, werd het precies wat natter en kregen ze veel regenwormen te eten. Daarnaast besteedde Ronald in ’t Veld van Staatsbosbeheer veel tijd aan het weghouden van ratten (nestpredators) op de broedeilanden.’ De medewerkers van DPM staken dit jaar extra tijd in het volgen van de kolonie. Dat was mogelijk in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet, waar Vogelbescherming Nederland partner van is.

De kustbroedvogels in de Nederlandse delta worden vooral gemonitord door DPM in opdracht van Rijkswaterstaat. DPM voorziet Sovon jaarlijks van gegevens voor landelijke rapportages.