Zwarte Zee-eenden massaal voor Texelse kust

Al meer dan een week zijn er tienduizenden Zwarte Zee-eenden voor de Noordzeekust van Texel te zien. Volgens de website Trektellen.nl werden er gisterenochtend zelfs meer dan 50.000 vogels geteld. Zulke hoge aantallen in mei zijn zeer uitzonderlijk. De oorzaak van hun aanwezigheid is niet helemaal duidelijk.

Teller Kees Camphuysen noteerde in de ochtend van 13 mei voor het eerst uitzonderlijk hoge aantallen. Vanaf de telpost Hoornderslag, aan de zuidwestkant van het eiland, werden 's ochtends ruim 38.000 naar zuid vliegende zee-eenden geteld. Vanaf woensdag 15 mei werden er ook nog eens duizenden duikende Zwarte Zee-eenden ter plaatse gezien. De langsvliegende zee-eenden leveren een spectaculair gezicht op. Op waarneming.nl staan een paar fraaie foto's van grote groepen 'zwartjes'. Ook begin mei werden er al tienduizenden zee-eenden voor de kust van Texel gezien, de groep is dus al even aanwezig. Ook voor de Zeeuwse kust verblijven erg veel Zwarte Zee-eenden, volgens onderzoeker Martin Poot wel zo'n tienduizend.

Correctietrek

Nooit eerder werden er in mei zoveel Zwarte Zee-eenden voor de Nederlandse kust gezien. Normaliter trekken Zwarte Zee-eenden vooral in april langs. Maar deze vogels lijken overdag ergens tussen Texel en de vaste wal te foerageren en drijven telkens af naar Texel, waarna ze hun verplaatsing corrigeren. De precieze oorzaak van hun verblijf is niet bekend, maar voedselschaarste in de normale voorjaarsgebieden ligt voor de hand. Wat de Zee-eenden precies eten voor de kust, is nog niet helemaal helder. Het zouden zwaardschedes kunnen zijn, maar dan zou je volgens Camphuysen meer meeuwen moeten zien proberen om de schelpen af te pakken (kleptoparasitisme).

Volgende week maandag verschijnt er een uitgebreider natuurbericht over de zee-eenden op Natuurbericht.nl