Zomeravonden in augustus: Oeverlopers

Tijdens rustige zomeravonden in augustus kun je ze door het hele land treffen: groepjes Oeverlopers die zich al roepend verzamelen en verder trekken. De najaarstrek van deze soort is in volle gang. 's Nachts passeren ze ongezien, maar zijn ze regelmatig te horen.

Oeverlopers broeden in een groot deel van noordelijk Europa tot ver in Siberië. Ze worden in ons land maar in heel kleine aantallen gevonden als broedvogel. Vanaf juli komt de najaarstrek op gang en passeren trekkers over een breed front door Nederland. Eind juli en begin augustus is de trek bij ons op z'n hoogtepunt (Trektellen.nl). Langs de Grote Rivieren en langs het IJsselmeer kun je 's avonds groepjes rondvliegende Oeverlopers zien die laag en luidruchtig over het water scheren. Vervolgens blijkt zo'n groep van soms tientallen vogels in de schemer hoogte te winnen en naar zuid te vertrekken. 

Nachtelijk wie-wie-wie

Hoewel een groot deel van de trek van Oeverlopers onopgemerkt verloopt (nachttrekkers!), kan het nu zomaar gebeuren dat je tijdens een nachtje doorzakken, nachtvlinders kijken of wat dan ook een paar Oeverlopers hoort. Ze roepen veel (herhaald wie-wie-wie-wie) tijdens de trek. In slikkige gebieden zijn op dit moment veel Oeverlopers te zien; in de Delta kun je soms tientallen vogels aan de grond bij elkaar zien. Ze zijn onderweg naar de Atlantische kust van West-Europa, waar een deel blijft overwinteren, en de streken onder de Sahara.