Zingende Eksters

Of een vogel tot de zangvogels wordt gerekend, heeft te maken met de bouw van het strottenhoofd en niet met de kwaliteit van de vocale uitingen. Zo behoort de familie van de kraaien tot de zangvogels.

In deze tijd van het jaar zijn Eksters vaak al bezig met wat te rommelen bij het nest. Vooral stadse Eksters onderhouden vaak jaarrond hun nest en zijn na een paar dagen met veel wind en/of regen vaak op de grond aan te treffen: op zoek naar mooie buigzame takjes om de kieren en gaten van het nest te dichten.

Als je erop attent bent, kun je daarbij verrast worden door de 'zang', een zacht geprevel met grappige uithalers en kwelende tonen tussen het gemompel door. Niet wat je noemt uitbundig, en ook niet echt welluidend. Maar wel een lichtpuntje in deze nog zo donkere dagen!