Zijn ze alweer doorgetrokken?

In oktober beleefden we een influx van Koolmezen zoals in geen jaren was voorgekomen. Trektellers zagen er soms honderden per dag passeren en tot in de kleinste stadstuintjes was de influx merkbaar.

Inmiddels, half november, is de grootste stroom wel weer voorbij. Het lijkt er niet op dat er hele grote aantallen zijn blijven hangen. Desondanks wijst het optreden van Koolmezen met een afwijkende, hese roep (' tswie-wie-wie') erop dat er nog heel wat oostelijke vogels rondhangen. Uit geluidsopnamen blijkt namelijk dat deze Koolmezen waarschijnlijk diep uit Rusland stammen, zelfs ten oosten van Moskou. Ringers kunnen ook vertellen dat ze iets langere vleugels hebben dan de onze.

Is dat eigenlijk normaal, dat er na een mezeninvasie relatief weinig vogels bij ons blijven hangen? Dat heeft Willem van Manen uitgezocht door trektelgegevens uit het najaar te vergelijken met de PTT-tellingen die jaarlijks eind december plaatsvinden. Zijn bevindingen staan te lezen in het vierde nummer van Sovon-Nieuws. We werken momenteel hard om dat nummer nog in december op de mat te laten vallen.